Du är här

Coaching

Syfte/mål lokal nivå

Projektet omfattar två delar: förebyggande åtgärder inom gymnasieskolan och stöd inför arbete eller återgång till studier. Målsättningen är dels att minska avhoppen från gymnasieskolan. Dels att verka för att de som avbrutit sina gymnasiestudier återupptar sina studier inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning eller finner ett arbete. För att uppnå detta ska en samverkan i arbetet ska ske mellan skola, socialtjänst och kommunalt aktivitetsansvar. Visionen är att utveckla flexibla lärsituationer i olika verkstäder utifrån den enskilda ungdomens specifika behov. I verkstäderna samverkar personal med olika kompetens.