Du är här

Burlöv verkstad 2

Syfte/mål lokal nivå

Organisation och arbetssätt ska stödja elevernas kunskapsutveckling och lärande.
Väl fungerande samverkan kring elever både internt och externt.
Öka andelen elever som avslutar sina studier vid något av våra introduktionsprogram med behörighet till vidare studier eller annan aktivitet som ökar möjligheten till anställning.
Öka andelen elever som når betyg i fler ämnen vid Språkintroduktionen.