Du är här

Beda Hallbergs gymnasium - Skola med flexibel undervisningsstruktur

Mål och syfte:
Motverka utanförskap genom att hjälpa fler elever att slutföra gymnasiestudier, Skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna fullfölja 
en gymnasieutbildning.
 
Metod: Flexibel utformning av kursupplägg och undervisning utifrån individuella behov och förutsättningar
Skolan erbjuder Samhälssvetenskapligt program med inriktningen beteendevetenskap och profil ledarskap och kommunikation. Skolan tar emot elever som söker ett alternativ till traditionell gymnasieskola med flexibelt kursupplägg och undervisningsmiljö. Skolan tar emot en klass varje termin från öppen antagning och övriga elever har bytt från andra skolor eller refererats via det kommunala informationsansvaret.
 
Eleverna på skolan har olika förutsättningar att lära och därför måste tillåtas att läsa i olika takt på olika sätt. En grupp som börjar HT 2013 beräknas kunna läsa SA-programmet på tre år. I gruppen som gjort avbrott från annan gymnasieskola och kommer från kommunala informationsansvaret kommer takten variera pga olika förkunskaper, psykisk och fysiskt hälsa o.s.v. Planeringen är flexibel och elever från den öppna antagningen (SA1) som beräknas fullfölja sina studier på 3 år har möjligheter att gå över i gruppen som har individuell tidsplan på fullföljande av studier (SAFlex) och tvärtom. Elever som varit i SAFlex med individuell, ofta förlängd, studieplan kan även gå över och läsa programmet fullt ut på "tre-års-takt" med SA1-gruppen. Eleven erbjuds i princip att läsa tills man är klar i den takt som är överenskommit.
 
På skolan arbetar pedagogerna med varierande pedagogik och arbetssätt. Skoldagen är sammanhållen och lärarledd med gemensam frukost som start på dagen. Det är en läxfri skola, skolarbetet ska genomföras under arbetstid för att ge tid åt de ungas olika aktivieter under kvällar och helger. Utbildningen är också en del av arbetslivet och elever har kontinuerlig kontakt med arbetslivet genom inbjudna gäster och studiebesök eller praktik när det efterfrågas.
 
Eleverna erbjuds web-baserad undervisning där elev läser hel, kompletterar eller utökad kurs individuellt och har tider inbokad med lärare/handledare. Arbetar självständigt och webbaserat på egen hand. 
 
Elever erbjuds möjligheter att avsluta ev. kurser för att häva eventuella F från tidigare gymnasiestudier. Ett flexibelt studieupplägg (utifrån förutsättningar, behov och önskemål), erbjuds alla genom att koncentrationsläsning av kurser o.s.v.
 
Flexibiliteten med kursupplägg främjar resultaten, studiero, möjlighet till fördjupning, mindre stress o.s.v. En handledare/lärare är på plats dagtid för studiestöd och eleverna kontaktar vid behov av stöd, en struktur som ingår i arbetssättet. Eleverna kan komma och få stöd under håltimmar.