Du är här

Att vända frånvaro till närvaro- SIP-Team i Kungsbacka

Syfte/mål lokal nivå

Målet med projektet är att uppnå:

• Färre studieavbrott.
• Ökad närvaro bland alla elever. Målsättningen är att det inte ska finnas någon omotiverad frånvaro och att skolnärvaron ska öka.
• Förbättrade livsmöjligheter, genom att bidra till ökad lust att lära, meningsfullhet i lärandet och en tro på framtiden.
• Ökad tilltro till skolan. Projektet vill bidra till en upplevelse av ett gott bemötande på skolan, och en upplevelse av att behoven hos eleverna blir tillgodosedda.
• Säkerställa likvärdighet inom projektet. Insatserna ska på ett tydligt vis kompensera för både individuella och strukturella förutsättningar.