Du är här

Anpassade studier

Syfte:

Målet är att kunna erbjuda individuellt anpassade gymnasieprogram, där skolan anpassas i tid och rum efter elevens behov, helt enkelt en flexiblare skola. Detta för att minska avhoppen och öka andelen elever som går ut med fullständiga studentbetyg.
 
Miljö:
Åre Gymnasieskola är en ganska liten skola med ca 325 elever och 50 pedagoger utspridda på följande program, bygg, ekonomi, estet, fordon, individuella, natur, samhälle, hotell och turism och restaurang och livsmedelsprogrammet. Skolan är stationerad i Järpen och Åre där några av eleverna bor, men flertalet av våra elever tar sig med buss till skolan. Eleverna i Åre kommun går antingen på gymnasiet i Järpen, hos oss, eller så väljer de att studera i Östersund, och då ha ett boende där. Att studera i Östersund verkar vara en lösning som många i åk 9 attraheras av, då ca 60% av kommunens 9or väljer att studera på annan skola än Åre Gymnasieskola.
 
Målgrupp:
De elever som är med i Plug-In projektet är i dagsläget 24 elever som går på skolan och som har svårt att nå målen av olika anledningar. Det kan bero på många olika orsaker, men vanligt är att de har låg närvaro och att de har svårt att finna ro, sammanhang och studiemotivation i traditionella klassrumsmiljöer.
 
Metod:
Vi jobbar utifrån individ och organisationsnivå. Dels har vi startat en verkstad som vi kallar för vår studio. Studion är alltid upplåst och pedagogen Johanna befinner sig på plats 4 dagar i veckan.  Johanna arbetar på grupp- och individnivå med elevernas praktiska, pedagogiska och sociala frågeställningar. Eleverna får hjälp att planera, strukturera, organisera och genomföra sin studievardag. Tillsammans bryter elev och Johanna ner elevens  uppdrag till små genomförbara delmål. Hon är ett hjälpjag då motivationen tryter, när livet känns omotiverat, då det blir för komplicerat att med egen kraft genomföra läxor, inlämningsuppgifter, mm. Johanna arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och fokuserar alltid på vilka vägar som är möjliga att ta för att lösa nuvarande situation och delar generöst med sig av kraft och inspiration till elever och kollegor.
  
På organisationsnivå så arbetar vi skolan med att implementera utifrån aktuell forskning som finns kring faktorer som minskar avhopp och vad som skapar framgång i skolor,i lärarkollegiet och i skolans ledningsgrupp. Vi analyserar var vi befinner oss och vad som måste förändras för att vi ska komma närmare kända framgångsfaktorer.
 
Diskussionerna har skett vid skolans arbetsplatsträffar. Lärarna sitter i skolans aula i grupper om 6-8 personer i ca 6-8 grupper. De två första tillfällena så styrde rektor vem som skulle sitta var för att få en rotation kring vilka personer som valde att sätta sig tillsammans och diskutera. Det släpptes efter ett par gånger då blandningen av lärare kändes tillfredsställande utan att de styrdes. Kollegiet får inledningsvis ett material att utgå ifrån som presenteras av rektor. Efter presentationen får lärarna diskutera och reflektera i grupp. Processen avslutas med att varje grupp får presentera inför varandra vad man pratat om och vad man kommit fram till. Slutsatserna dokumenteras av rektor och är grund för analys och förändringsarbete i den inre organisationen. 
 
Förändringar som vi genomfört till läsåret 13-14 är bland annat: mentorer i handledning hos gymnasiehälsan, infört mentorstid på schemat tryggar kontaktyta mellan mentor och elev, checklista kring hur vi arbetar för att få kvalitet i undervisning, vi har skärpt och effektiviserat hanteringen av avvikelser i studieplaner, samt hanteringen av F-varningar.