Du är här

Akademi Lindälv Studiestöd

Mål och Syfte:

 
- Motverka utanförskap genom att hjälpa fler elever att slutföra gymnasiestudier.
 
- Skapa förutsättningar rätt insats i rätt tid för att fullfölja 
gymnasieutbildning eller gå till kombinationen studier/praktik/arbete.
 
- Akademi Lindälv ska erbjuder flexibla lärformer och möjliggör på så sätt för elever att på ett mer flexibelt sätt planera och genomföra sina studier.
 
- Fler elever ska kunna ta del av Akademi Lindälvs möjligheter genom en förstärkning av lärarresurser inom bl.a matematik, svenska och engelska.
 
- Genom att fler elever ges möjlighet till stöd och hjälp inom ovanstående områden minskar risken för avhopp. 
 

Metod:
Utveckla Akademi Lindälvs möjligheter för att ge fler elever hjälp och stöd och minska risken för avhopp. 3 dagar i veckan har de möjlighet till stöd handledning, studievägledning. Det skapas individuella upplägg för att komma ikapp eller slussning vidare (mot alternativ skola)
 

Arbetet för att motverka studieavbrott och stötta elever att fullfölja sina studier på Elof Lindälvs gymnasieskola bedrivs genom olika variationer av stödinsatser som ska möta elevernas olika behov. Akademi Lindälv har elever som också till delar återfinns i Nya Plattformen
 
Del 1: Studiestöd: Självständigt, Webbaserat kursupplägg:
Elev läser en/flera kurser i snabbare takt.
 
Elev läser kurs/er som inte ingår i elevens ordinarie program och som programmet har svårt att ordna, tenta av en/flera kurser Elev som återkommer efter examen för att komplettera eller läsa färdigt till fullständigt betyg.
 
Beskrivning av målgrupp för del 1:
Insatsen riktas mot elever i alla årskurser som av olika skäl behöver ett individuellt upplägg för större delen av utbildningen. De kan vara elever som återkommer för att komplettera eller läsa färdigt för att få slutbetyg eller elever som har valt ”fel” program och vill byta program/skola och får ett eget upplägg för att undvika att de ska behöva sitta och vänta till nästa läsår för att börja om. Upplägget med webbaserat kursupplägg är även tillgängligt för elever som vill läsa kurser i snabbare takt eller läsa utökade kurser som inte finns inom det ordinarie programmet.
 
Del 2. Strukturstöd med lärare:
Elev som på grund av felval eller annat vill byta program- få ett särskillt upplägg för att undvika att eleven ska behöva vänta till nästa höst för nytt val Elev gör prövning av kurs där elev saknar betyg eller har F och får stöd att lära sig och utveckla en god studieteknik Elev får handledning i sitt gymnasiearbete/examensarbete eller av särskilda skäl ha ett eget upplägg för större delen av utbildningen.
 
Beskrivning av målgrupp för del 2:
Insatsen riktas mot elever som inte har klarat kurser och saknar poäng i dessa, det kan vara en eller flera kurser och behöver stöd med att strukturera sina studier. De behöver stöd med att utveckla sin studieteknik.
 
Del 3: Komplettera kursbetyg:
Insatsen består av extra resurs som stärker möjligheten att göra prövning av kurs där eleven saknar betyg eller har IG/F. Möjligheten för stöd med detta och handledning inom pågående kurs ges till alla elever inom skolan där även Mobilen, den alternativa fordonsprogramverksamheten ingår.
 
Beskrivning av målgrupp för del 3:
Elever som inte uppnått E i alla kurser.
 
Del 4. Extra resurs för studiestöd på håltimmar.
Insatsen består av utökat studiestöd. Elev och lärare kommer överens om tider som passar. Elever som vill kommer på håltimmar och pluggar. Handledare finns på plats för att stötta lärandet. Stödet är öppet för alla som vill och har behov.