Du är här

750 - Kartläggning och individualiserat stöd

 

Syfte/mål:

 

• Utveckla analyser av elevens individuella studieplan i årskurs 1 och 2 för att fler elever ska uppnå minst betyget E. Riktmärket är minst 750 gymnasiepoäng efter årskurs 1 och ytterligare 750 gymnasiepoäng efter årskurs 2. • Samtala med de elever som befaras ej nå alternativt ej nått målen för att skapa motivation. • Erbjuda stöd som ger möjlighet att färdigställa kurser från årskurs 1 tidigt i årskurs 2 och från årskurs 2 tidigt i årskurs 3. • Erbjuda stöd som ger möjlighet till grundskolebehörighet. • Erbjuda ferieskola för att göra klart och komplettera kurser på grundskole- och gymnasienivå.
 
Miljö:
750 kommer att bedrivas vid Anderstorpsskolan i Skellefteå kommun. Anderstorpsskolan är en gymnasieskola med högskoleförberedande program och yrkesprogram. Vid skolan studerar ca 900 elever, jämnt fördelat mellan pojkar och flickor. Mer information om skolan: http://www.skelleftea.se/anderstorpsskolan/
 
Deltagare/målgrupper: 
Deltagarna är: • elever som har minst 3 kurser från årskurs 1 respektive årskurs 2 med betyg F eller streck på nationellt program • elever som är antagna till ett gymnasieprogram med dispens i engelska • elever som är antagna till ett introduktionsprogram och saknar betyg i svenska, engelska och matematik för åk 9. .
 
Metod/insatser:
Verkstaden 750 kommer att arbeta med grupp- och individaktiviteter inom de kurser där eleven ej uppnått ett godkänt betyg. Motivation, stöd, uppmuntran och förväntan är ledord i arbetet och utgår från ett formativt lärande. Insatserna föregås av en kartläggning av varje elevs behov och förutsättningar. Eleven erbjuds särskilt stöd i ordinarie undervisningsgrupp, undervisning förlagd till särskilda schemapositioner under läsåret och ferieskola. Elevhälsan informeras och kopplas till eleven vid behov.
 

 

Miljöbeskrivning: 
Skellefteå är av tradition en industristad med inriktning mot gruv- metall- och skogsindustri. Skellefteå har för närvarande tre gymnasieskolar i kommunen, men kommunfullmäktige har under våren 2013 tagit beslutet att tre skolor ska bli två. Under läsåret 2013-14 kommer enomfattande ombyggnad att påbörjas