Du är här

Realize Vännäs

På Språkcentrum på Liljaskolan i Vännäs drivs ett Plug In-projekt som har till syfte att individanpassa undervisningen och tillgodose behovet av extra stöd till nyanlända elever när det gäller det svenska språket. Eleverna följer ordinarie undervisning, men vid hål i schemat erbjuds de timmar på skolans språkcentrum. Där har de möjlighet att arbeta enskilt med sina studier med stöd av ämneslärare, lärare i svenska som andraspråk och studiehandledare på modersmål – och på så vis få hjälp att ta betyg i ämnen och lära sig det svenska skolspråket.

Sections

Fallstudie påbörjad

Jenny Hostetter, PlugInnovation, kommer att följa projektet fram till december 2017. Jenny har arbetat med språkundervisning för nyanlända i många år, med särskilt fokus på hur utbildningens form och innehåll kan anpassas till den enskilda individens förutsättningar, intressen och mål.

Målet med denna fallstudie är att medverka till att hitta bra metoder och strukturer för att organisera mottagande, undervisning och uppföljning i gymnasieskolan.

Mars 2017

Två vintervackra dagar, 2-3 mars, följde jag PlugIn-verkstaden på Liljaskolan i Vännäs och träffade lärare, rektor och elever på språkintroduktionens Språkcentrum, en studiehall för utvalda elever med individuellt stöd i elevernas olika ämnen. Intervjuerna utgick de här dagarna framförallt från framgångsfaktorerna samverkan och koll och uppföljning samt bemötande utifrån perspektivet studiehandledning på modersmål. /Jenny

Section Titles

Fallstudie påbörjad
Mars 2017