Du är här

Plug In Sandviken

Inom projektet Första Steget arbetar personal från kommunens arbetsmarknadsenhet (LOK-center) i samverkan med den lokala gymnasieskolan för att stötta ungdomar på IM-programmen med olika former av motivationshöjande insatser och stöd för att närma sig arbetsmarknaden såsom kunskaper om den lokala arbetsmarknaden, förberedelser inför och erfarenheter av en eller flera yrkesroller genom vägledning, praktik och studiebesök. Arbetet genomförs i två delar. Den första delen är fokuserad på arbetsmarknaden och olika yrkesroller. Detta får eleven till sig genom vägledning och ökade kunskaper om, erfarenheter utav och förebilder från arbetsmarknaden. Syftet är att öka kunskap och förståelse för den lokala arbetsmarknaden och vad som krävs för att komma in på den och därigenom öka ungdomarnas motivation för sina studier. Den andra delen går ut på att stärka elevernas hälsa och generella balans i livet genom att jobba med livshjulet. Detta sker med hjälp av olika metoder och verktyg som stöttar eleverna att sätta mål på kort och lång sikt - för att stärka hälsan och välbefinnandet inom olika områden i deras liv. PlugInnovation, genom Anna Liljeström och Ulrik Fostvedt, började följa projektet under höstterminen 2016.

Sections

Fallstudie påbörjad

I juni 2016 började PlugInnovation, genom Anna Liljeström och Ulrik Fostvedt, att följa Sandvikens utvecklingsarbete. I juni var projektmedarbetarna i en intensiv processfas för att organisera innehåll och struktur på insatserna i samverkan med gymnasieskolan. Man diskuterade vilka ungdomar som skulle erbjudas insatserna och hur arbetet praktiskt skulle läggas upp och samordnas inom elevernas individuella studieplaner.

Section Titles

Fallstudie påbörjad