Du är här

Plug In Lund

Plug In i Lund drivs via verksamheten ComUng (ett samordningscenter med aktörer från kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Arbetsförmedlingen) som arbetar med att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar och stötta dem att närma sig arbetsmarknaden eller till studier. Syftet med projektet är att öka samverkan mellan ComUng och den lokala gymnasieskolan, (främst introduktionsprogrammen) kring ungdomar som är i riskzonen för att avbryta sina studier, samt kring de unga som har avbrutit sina studier och ska stöttas tillbaka till studier. Anna Melke, PlugInnovation, kommer att följa projektet fram till december 2017. Anna har arbetat med praktiknära forskning sedan 2012, med särskilt fokus på samverkan kring barn och unga bland annat när det gäller skolfrånvaro. Målet med denna fallstudie är att medverka till att hitta bra metoder och strukturer för att stödja ungdomar som är i riskzon för att hoppa av eller som redan hoppat av gymnasiestudierna. Exempel på frågeställningar som kan belysas är: Vilket stöd efterfrågar ungdomarna? Vad gör skolan redan och vad behövs det mer av? Hur kan skolans stöd synkroniseras med det som kommunen erbjuder utanför skolan?

Sections

Fallstudie påbörjad

Section Titles

Fallstudie påbörjad