Du är här

Övergångsstället. Vuxenstöd vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola i Göteborg

I Göteborg drivs ett Plug In-projekt som erbjuder insatser kring motivationshöjande samtal och vuxenstöd. Stödet innebär att genom förtroendefulla relationer bemöta elevens situation där denne befinner sig. Beroende på elevens individuella behov erbjuds bland annat hjälp med att kontakta olika instanser eller att skapa möjligheter för annat stöd. Därtill ska rutiner tas fram för arbetet.

Sections

Fallstudie påbörjad

Anna Melke, PlugInnovation, kommer att följa projektet fram till december 2017. Anna har arbetat med praktiknära forskning sedan 2012, med särskilt fokus på samverkan kring barn och unga bland annat när det gäller skolfrånvaro.

Målet med denna fallstudie är att medverka till att hitta bra metoder och strukturer för att underlätta övergången mellan grund- och gymnasieskola. Preliminära analyser handlar om vilka elever som identifieras vara i behov av ett ”övergångsstöd” och varför, samt hur stödet ser ut (intensitet och flexibilitet) och hur gymnasieskolan tar vid där projektet tar slut.

Section Titles

Fallstudie påbörjad