Du är här

Närvaro- Plugin Ramunderskolan

På Ramunderskolan i Söderköping drivs ett Plug In-projekt där syftet är att elevernas meritvärde ska öka och att pojkarnas meritvärde ska närma sig flickornas. För att lyckas med detta ska alla elever med en oroande frånvaro nås av insatser och omfattas av en handlingsplan. Rutiner för att fånga upp riskindikatorer för frånvaro ska tas fram och metoder och arbetssätt ska utvecklas.

Sections

Fallstudie påbörjad

Ulrik Fostvedt, Pluginnovation, kommer att följa projektet till juni 2017. Ulrik har arbetat som lärare på högstadiet men jobbar nu med skolutveckling med särskilt fokus på utanförskap samt hur undervisningen utformas och formar möjligheter för alla elever att lyckas.
 
Målet med denna fallstudie är att stödja införandet av rutiner och kvalitetssystem för att kunna förebygga distansering från skolan, att kunna agera i tid och på så sätt förebygga problematisk frånvaro från skolan.

Section Titles

Fallstudie påbörjad