Du är här

Plug In 2.0

Med närmare 80 projektverkstäder i 40 svenska kommuner var Plug In landets i särklass största projekt för att stötta ungdomar till att fullfölja gymnasieskolan. 500 000 arbetstimmar har lagts ner och 75% av projektverkstäderna har i någon grad implementeras i kommunerna. Över 7800 ungdomar som har avbrutit sina gymnasiestudier, eller varit i riskzonen för att göra det, har deltagit i någon av projektverkstäderna. Läs mer i projektets slutrapport.

Hösten 2015 tog Plug In 2.0 vid där den första omgången av projektet slutade. Huvudfokus i det fortsatta projektet är att arbeta vidare med och utveckla de områden som i Plug In identifierats som framgångsfaktorer och därigenom höja kvalitén i gymnasieskolan för att fler elever ska slutföra sina studier. Målsättningen att sprida medvetenhet och kunskap om avbrottsproblematiken och bidra till strategisk påverkan både nationellt och internationellt.

Plug In 2.0 beräknas pågå fram till hösten 2017 och är liksom sin föregångare finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med medfinansiering från medverkande kommuner och regioner. Projektet leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Region Jämtland-Härjedalen, Regionförbundet i Kalmar län, Region Västerbotten, Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Gävleborg samt Kommunförbundet Skåne.

Läs mer på SKL:s webbplats.