Du är här

Om oss

PlugInnovation är en del av projektet Plug In som arbetar för att motverka studieavbrott i gymnasieskolan. Inom ramen för projektet har PlugInnovation.se skapats, en digital plattform där kunskap om avbrottsfrågan samlas och sprids.

PlugInnovation fungerar även som ett kunskapsgenererande nav inom Plug In. PlugInnovation byggs av en grupp medarbetare på GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum. PlugInnovation samlar kunskap genom att projektverkstädernas vetenskapliga förankring och systematik utvecklas och projektverkstäder djupstuderas i syfte att undersöka hur och varför olika insatser fungerar. Baserat på de djupstudier som hittills genomförts har framgångsfaktorer för arbetet med studieavbrott identifierats. Dessa framgångsfaktorer tydliggörs här på webbplatsen och är även styrande för hur insatser inom ramen för Plug In 2.0 utformas.

PlugInnovation ska inom ramen för Plug In 2.0 fortsätta generera kunskap och tillse god processledning för projektet. Likaså riggar PlugInnovation för att samtliga verkstäder som startas inom projektet utgår ifrån en vetenskaplig grund och har förutsättningar för att utvärderas och bli framgångsrika i arbetet med att få ungdomar att stanna kvar i skolan.