Du är här

Projektgruppen

PlugInnovation drivs och utvecklas av en projektgrupp bestående av medarbetare på GR Utbildning, Pedagogiskt Centrum:

 

Ulrik Fostvedt, processledning

Ulrik har en bakgrund som lärare och har arbetat med PlugInnovation sedan starten av Plug In. Ulriks uppdrag i projektet är att stödja de regionala och lokala projektledarna i arbetet med att förankra sina insatser i vetenskaplig metod samt ansvara för hur utvecklandet av beprövade erfarenheter i projektet hålls samman.

Kontakt: ulrik.fostvedt@goteborgsregionen.se

 

Josef Gabrielsson, teknisk webbutveckling och support
Webbutvecklare och tekniskt sakkunnig. Josefs uppdrag i projektet är att genomföra den tekniska utvecklingen av webbplatsen pluginnovation.se samt hantera supportärenden.

Kontakt: josef.gabrielsson@goteborgsregionen.se

 

Jenny Hostetter, metodmaterial och fallstudier

Jenny har erfarenhet av arbete som lärare för nyanlända på sfi och ett särskilt fokus på denna målgrupp även i projektet.  Jennys uppdrag är också att ansvara för produktion av metodmaterial som utgår ifrån de framgångsfaktorer som visat sig fungera i arbetet med studieavbrott.

Kontakt: jenny.hostetter@goteborgsregionen.se

 

Karin Johansson, kommunikation och webbansvar

Kommunikatör som har arbetat med PlugInnovation sedan januari 2014. Karins uppdrag i projektet är att ansvara för innehållet på pluginnovation.se samt leda arbetet med webbplatsens fortsatta utveckling.

Kontakt: karin.johansson@goteborgsregionen.se

 

Anna Liljeström, forskning och vetenskaplig förankring

Anna har en bakgrund som lärare och forskare och har arbetat med PlugInnovation sedan starten. Annas uppdrag i projektet är att ansvara för vetenskaplig förankring samt uppföljning och utvärdering av resultat från de lokala projekten.

Kontakt: anna.liljestrom@goteborgsregionen.se

 

Anna Melke, fallstudier

Forskare som har arbetat med PlugInnovation sedan hösten 2015. Annas uppdrag i PlugInnovation är att planera och genomföra fallstudier samt analysera praktik, idéer och resultat med utgångspunkt i en forskningsbaserad referensram och upparbetad kunskap inom sakområdet.

Kontakt: anna.melke@goteborgsregionen.se

 

Lisa Sipari, projektledare

Lisa har arbetat som projektledare för PlugInnovation sedan starten av Plug In. Hon håller ihop helheten och ansvarar för övergripande planering och riktning framåt.

Kontakt: lisa.sipari@goteborgsregionen.se

 

Sabina Svahn, statistik

Sabina har ansvarat för utvecklingen av statistikverktyget som kopplat till ett elevuppföljningssystem kan ge statistik över studieavbrott i realtid.

Kontakt: sabina.svahn@goteborgsregionen.se