Du är här

Arkiv

Aktuellt

maj 2017

torsdag, maj 11, 2017 - 10:58

Ofta tar det lång tid för nyanlända ungdomar att bli behöriga till gymnasiet. I Vindelns kommun i Västerbotten går det snabbare nu - tack vare språkstödjare som rekryterats bland vuxna invandrare.

Najmeh Razavi från Afghanistan har varit i...

fredag, maj 5, 2017 - 14:54

På Liljaskolan i Vännäs arbetar man för att tidigt introducera nyanlända elever i fler ämnen än svenska, bland annat med hjälp av bilder, teater och ett särskilt språkcentrum.

Skolinspektionen har slagit fast att det på många håll tar för...

april 2017

torsdag, april 20, 2017 - 14:31

I Partille fanns inget samlat grepp för hur arbetet med ungdomarna utanför gymnasieskolan skulle bedrivas. Men ett Plug In-projekt bäddade för nya och mer effektiva arbetsmetoder. Sedan 2015 har kommunerna ett utvidgat ansvar för ungdomar som...

onsdag, april 19, 2017 - 09:42

Elever som har en funktionsnedsättning eller trasiga hemförhållanden löper en stor risk att hoppa av gymnasiet. Men i Kungsbacka har man utvecklat metoder för att bromsa avhoppen. Kommunens utvecklingsledare Lisa Jönsson är säker på sin sak:...

december 2016

torsdag, december 22, 2016 - 10:47

Mats Ingelström har jobbat som skolledare i 22 år. Nu är han projektledare för Plug In 2.0 Skåne och där med ansvarig för att coacha och hjälpa de nio verkstäder som jobbar för att ungdomar ska gå klart skolan och etablera sig på arbetsmarknaden...

november 2016

torsdag, november 10, 2016 - 16:07

Den 7-8 november hölls det tredje mötet i EU-projektet ESL-Plus, där Sverige medverkar tillsammans med Holland, Tyskland, Ungern, och Rumänien. Mötet hölls i Iazi, Rumänien. Projektet syftar till att samla och sprida kunskap kring hur olika...

onsdag, november 2, 2016 - 11:56

31 oktober 2016 presenterades Gymnasieutredningen, "En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”. I avsnittet som handlar om att förebygga studieavbrott lyfts i stort sett...

februari 2016

torsdag, februari 25, 2016 - 15:24

Den 24-25 februari är det kick-off i Budapest för det nya projektet ESL-Plus där GR, som är en av de regioner som medverkar i Plug In, är en av sju partnerorganisationer som tillsammans ska utveckla en plattform för att sammanställa och sprida...

måndag, februari 8, 2016 - 09:43

Vad fungerar i arbetet med att motverka studieavbrott och vilka är villkoren som gör det möjligt för att alla elever ska kunna stanna kvar i skolan och göra framsteg? Det är ett par av grundfrågorna i de fallstudier som nu påbörjas inom ramen för...

Sidor