Du är här

Sju röster för skolrevolution

Under årets Almedalsvecka hölls seminariet Sju röster för skolrevolution. Tanken med seminariet var att lyfta frågan om en bättre och mer mångfaldsanpassad skola där alla unga får utrymme och stöd att växa. Sju unga personer deltog och berättade sin historia från skoltiden för att ge nya perspektiv på frågan. Se gärna filmen från seminariet - här finns många lärdomar när det kommer till det förebyggande arbetet mot skolavbrott. Fokus ligger framförallt på det holistiska, elevcentrerade perspektivet. 

Arrangör för seminariet var Skåne Nordost och aktörer från Plug In samt Young Innovation HUB medverkade.

Se filmen från seminariet här.