Du är här

Plug In 2.0 uppmärksammas av Europeiska kommissionen

Den 6 december presenterades Europeiska kommissionens årliga utbildningsöversikt av kommissionens representation i Sverige, Utbildningsdepartementet och Universitets- och högskolerådet. Under seminariet diskuterades utbildningsöversiktens resultat på såväl europeisk som nationell nivå. När det gäller att ta itu med ojämlikhet och främja inkludering i det svenska utbildningsystemet lyfts Plug In 2.0:s arbete för att motverka studieavbrott bland unga av kommissionen. Särskilt tas de lokala insatserna i projektet upp.

Utbildningsöversikten är en årlig rapport över utvecklingen av utbildningssystemen i EU. I den visas utvecklingen mot de sex utbildningsmålen i Europa 2020-strategin, EU:s strategi för tillväxt, jobb och välstånd.

Webbsändningen av seminariet kan ses i efterhand här.

EU:s utbildningsöversikt 2017 finns här.