Du är här

Ny europeisk plattform kring att förebygga studieavbrott

Den 24-25 februari är det kick-off i Budapest för det nya projektet ESL-Plus där GR, som är en av de regioner som medverkar i Plug In, är en av sju partnerorganisationer som tillsammans ska utveckla en plattform för att sammanställa och sprida relevant forskning och lärande exempel kring studieavbrott.

Projektet ESL-Plus är ett treårigt ESF-finansierat projekt som förutom att skapa en plattform för att sprida kunskap, även syftar till att skapa ett europeiskt nätverk för att förebygga studieavbrott (early school leaving).

Projektet leds av The Tempus Foundation i Ungern som grundats den Ungerska regeringen för att bland annat stärka kopplingarna mellan policy, forskning och praktik. Förutom GR medverkar organisationer och universitet i Holland, Tyskland och Rumänien.