Du är här

Arbetet inom PlugInnovation lyfts fram av Gymnasieutredningen

31 oktober 2016 presenterades Gymnasieutredningen, "En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning”. I avsnittet som handlar om att förebygga studieavbrott lyfts i stort sett uteslutande PlugInnovations slutsatser fram. PlugInnovation är ett kunskapsnav där nationellt unik kunskap om studieavbrottsfrågan har samlats och genererats. PlugInnovations slutsatser handlar om vikten av insatser på individ- och organisationsnivå som genomsyras av framgångsfaktorerna koll och uppföljning, flexibilitet, samverkan och gott bemötande; samtliga med utgångspunkt i individens behov och ett holistiskt förhållningssätt. Utredningen konstaterar att det finns gott om kunskap som handlar om varför elever hoppar av skolan och vilka ungdomarna är, men när det handlar om att systematiskt samla kunskap om vad som faktiskt fungerar, där har PlugInnovation en ledande roll i Sverige. Att PlugInnovations slutsatser lyfts i gymnasieutredningen ska ses som ett erkännande av PlugInnovations unika roll samt som ett exempel på god strategisk påverkan.

PlugInnovations medarbetare fungerar som ett kunskapsbyggande centrum inom projektet Plug In, som leds av SKL i samverkan med åtta regioner. PlugInnovations arbete samlas på en digital plattform med fokus på att motverka studieavbrott. PlugInnovation arbetar inom Plug In med processledning och stöd för lokalt utvecklingsarbete utifrån en vetenskaplig grund, systematiskt kunskapsbygge genom kvalitativa fallstudier, framtagande av metod- och stödmaterial som tillgängliggör kunskap, och säkerställande av att de lokala projekten kan utvärdera sina resultat.