Du är här

Framgångsfaktorer från Plug in

De sammanfattande erfarenheterna från de fallstudier som har genomförts inom ramen för PlugInnovation har lett till att ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott har identifierats. Fem av dessa har varit särskilt framträdande. Samtliga utgår ifrån ett individcentrerat arbetssätt.