Du är här

Litteratur

Här samlas relevanta studier, rapporter och vetenskapliga undersökningar som är kopplade till frågan om avbrott. Forskningen är kategoriserad i ett bibliotek för att underlätta i sökandet efter relevant kunskap att bygga sina insatser på.

2015

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott
Skolinspektionen
2015
 • Gymnasieskolan
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Yrkesprogram
 • Studiestöd
 • Samverkan
 • bemötande
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Sverige

2014

Examensarbete: Att vända frånvaro till närvaro - en studie av skolans dokumentering och insatser
Lis beth Johansson & Jenni Sundberg
2014
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • Studiestöd
 • Utveckling av särskilt stöd

2013

Entreprenöriellt lärande. Vad innebär det och vilken betydelse kan det ha?, Forskning i korthet 2013:2
Kommunförbundet Skåne
2013
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt
Kreativt businesstänk motiverar elever
Holgren S.
2013
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Utvecklingsartikel
Framtidsval och arbetsliv exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning
Sveriges Kommuner och Landsting
2013
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Lärarens relation till eleverna har en enorm kraft
Psykologi för lärande - redaktionen
2013
 • bemötande
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott

2012

Gymnasieskolan: inte en skola för alla
Margareta Cederberg, Malmökommissionen
2012
 • Gymnasieskolan
 • Litteratur
 • Utveckling av det relationella arbetet
Dropout in secondary education: An application of a multilevel discrete-time hazard model accounting for school changes.
Lamote, C, Speybroeck, S, de Bilde, J., Boonen, T, Van Damme, J., Van Den Noortgate, W
2012
Motverka studieavbrott: Gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Moniqa Klefbom, J. Henrik Bergström, Tor Hatlevoll , Leif Klingensjö
2012
Studie- och yrkesvägledning – inspiration till samverkan i undervisningen.
Skolverket, Stockholm, Aktuella analyser
2012
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • arbetssätt
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Samverkan
 • Samverkan inom skolan
 • Elevcoacher
 • Samverkan EHT/övrig personal
 • Case management/koordinatorer
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Skolk ur elevernas och skolns perspektiv: en intervju och dokumentstudie
Strand A
2012
 • Alla
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Utveckling av arbete med att förebygga frånvaro och studieavbrott
 • Organisatoriska rutiner/strategier för att förebygga frånvaro
 • Utveckling av uppsökande arbete för elever med hög frånvaro
 • elevhälsa
 • Organisatoriska rutiner för att fånga upp riskindikatorer
 • Samverkan EHT/pedagoger
 • Prioriterade hälsosamtal
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Positiva relationer
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige
 • Lärmiljö
Varför hoppar elever av skolan och hur skulle de vilja att skolan såg ut
Jessica Kewenter Kullberg
2012
 • Litteratur
 • Examensarbete
 • Sverige
Motverka studieavbrott: Gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Sveriges Kommuner och Landsting, Rapport
2012
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Undervisning/pedagogik
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • elevhälsa
Börja om på nytt program i gymnasieskolan: statistik och eleveröster
Skolverket, Rapport
2012
 • Litteratur
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Säkra övergångar mellan grundskola och gymnasiet
 • Studiestöd
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
Unge på kanten: om inkludering av utsatte ungdomar.
Halvorsen, B. Nordiska ministerråd.
2012
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
 • Undervisning/pedagogik
Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson, J , Sundberg, D.
2012
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Tid för coachning: en skrift om coachning till studier eller arbete för unga i ESF-projekt
Elofson, Jan , Zander, Susanne
2012
 • Alla
 • Motivationshöjande stöd
 • Coachning
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt
 • Sverige
 • Rapport
Inspiration för inkludering
Nordens välfärdscenter
2012
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Sverige
 • Rapport
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Misslyckade elever eller skolans misslyckande: IM elevers syn på sin grundskoletid, sitt lärande och sig själva som lärande individer (Magisteruppsats Göteborgs universitet)
Hansson, A
2012
 • Gymnasieskolan
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • D-uppsats
 • Sverige

2011

Gymnasielärarens uppdrag som mentor - en studie om relationens betydelse för lärande och delaktighet
Nordevall, E
2011
Gymnasieelevers byten av program och skolor
Skolverket
2011
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt
 • Sverige
 • Rapport
GR Dropouts kartläggningsrapport
Anna Stenman, Åsa Nilsson, Ulrik Fostvedt
2011
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
Dropout prevention and intervention programs: Effects on school completion and dropout among school- aged children and youth.
Wilson, S.J., Tanner-Smith, E.E., Lipsey, M.W., Steinka-Fry, K. & Morrison, J.
2011
" Interna och externa coachningstjänster en utvärdering av resultatet".
Arbetsförmedlingen
2011
 • Alla
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Coachning
 • KAA
 • Litteratur
 • Rapport
Unga med aktivitetsersättning. Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsaken till utvecklingen.
ISF
2011
Studie- och yrkesvägledning som kunskapsområde. En nordisk jämförelse
Michael Lundblad
2011
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
 • Sverige
Viden om vejledning
Gerd Christensen , Michael Søgaard Larsen
2011
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Dropping out in Scandinavia – social exclusion and labour market attachment among upper secondary school dropouts in Denmark, Finland, Norway and Sweden
Bäckman, Olof med flera Stockholm: Institutet för Framtidsstudier
2011
 • Gymnasieskolan
 • Yrkesprogram
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Sverige
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Dropout prevention and intervention programs: Effects on school completion and dropout among schoolaged children and youth
Wilson, S. J, Lipsey, M. W, Tanner-Smith, E. E, Steinka-Fry, K. & Morrison, J
2011
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Lärlingsutbildning minskar inte avhoppen
Institutet för Framtidsstudier
2011
 • Litteratur
 • Lärlingsutbildning
gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande
Otterborg, A
2011
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige

2010

Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skolan, socialtjänst och polis
Stigsdotter, Ekberg
2010
 • Alla
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Relationell pedagogik
 • Utveckling av coachande/salutogent förhållningssätt
 • Utveckling av bemötandestrategier
 • Positiva relationer
 • Samverkan
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • Samverkan skola/Socialtjänst/AF/Kultur och Fritid
 • Samverkan skola och KAA
 • Coacher
 • Multikompetenta team
 • Case management
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige
Gull av gråstein: Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring (Fafo­rapport 2010:03 )
Hernes, G
2010
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
A metaanalysis of motivational interviewing: Twentyfive years of empirical studies
Lundahl, BW, Kunz, C, Brownell, C , Tollefson, D Burke, BL
2010
 • Motivationshöjande stöd
 • Motiverande samtal
 • Kunskapsöversikt
Bedömning för lärande - en grund för ökat kunnande
Klapp Lekholm, A, , Pramling Samuelsson I, Pramling, N, , Ridderlin Norell, J, Olsson, B, , Pettersson, A,
2010
 • Gymnasieskolan
 • Utveckling av särskilt stöd
Lapptäcke av lokala lösningar. I Lundahl, m fl: Att bana vägen mot framtiden. Karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
Nilsson, G, Lundahl, L
2010
The effectiveness and applicability of motivational interviewing: A practice-friendly review of four meta-analyses.
Lundahl, B, Burke, BL
2010
 • Motivationshöjande stöd
 • Motiverande samtal
 • Kunskapsöversikt
 • Internationellt
Vi var Rosengårds problemungdomar-hur gick det sen?
Jönsson, A
2010
CIS National Evaluation: Five Year Summary Report
CIS International
2010
Formativ bedömning stärker lärandet
Skolverket
2010
Företagsamhet i företagsamma Halland erfarenheter och lärdomar från en grundskolas gemensamma satsning på företagsamt lärande
Leffler
2010
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Entreprenöriellt arbete i skolan utifrån uppfinningsrikedom , handlingskraft och risktagande (Sydafrika)
Skolverket
2010
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Lärmiljö
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
EARLY SCHOOL LEAVING. Lessons from research for policy makers. NESSE: An independent expert report submitted to the European Commission
Dale, R
2010
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt

2009

Detta ideliga mötande: En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik
Möllås, G.
2009
 • Gymnasieskolan
 • Samverkan
 • Samverkan inom skolan
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Forskning
 • Sverige
What works? Targeted truancy and dropout programs in middle and high school.
Klima, Miller, Nunlist
2009
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt
"Jobbcoach i egen regi – en uppföljning i september 2009".
Arbetsförmedlingen
2009
 • Alla
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Coachning
 • KAA
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning.
2009
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Gymnasieskolan
 • Studiestöd
 • Utveckling av särskilt stöd
Visible Learning. A synthesis of over 800 metaanalyses relating to achievement
John Hattie, Kunskapsöversikt
2009
 • Undervisning/pedagogik
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Gymnasieskolan
 • Studieplaner och struktur
 • förhållningssätt
 • bemötande
Staff reports of psychosocial climate at school and adolescents’ health, truancy and health education in Finland.
Virtanen, M, Kivimäki, M., Luopa, P, Vahtera, J., Elovainio, M, Jokela, J.; Pietikäinen, M
2009
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • förhållningssätt
 • Positiva relationer
 • Lärmiljö
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorietering.
Skolverket
2009
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
Förlängningen av yrkesutbildningarna på gymnasiet – effekter på utbildningsavhopp, utbildningsnivå och inkomster
Hall, Caroline , Uppsala: IFAU , Rapport
2009
 • Litteratur
 • Yrkesprogram
 • Gymnasieskolan
Ungdomars övergång från skola till arbetsliv – aktuella utmaningar och lokala erfarenheter
Olofsson, J, Panican, A, Pettersson, L, Righard, E
2009
 • KAA
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige
School attendance patterns, unmet educational needs, and truancy: A chronological perspective.
Spencer, J
2009
 • Alla
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Utveckling av arbete med att förebygga frånvaro och studieavbrott
 • Organisatoriska rutiner/strategier för att förebygga frånvaro
 • Utveckling av uppsökande arbete för elever med hög frånvaro
 • elevhälsa
 • Organisatoriska rutiner för att fånga upp riskindikatorer
 • Samverkan EHT/pedagoger
 • Prioriterade hälsosamtal
 • Holistiskt stöd
 • Kurativt stöd
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Fælles Mål 2009 – Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering
Ministeriet for Børn og Undervisning i Danmark
2009
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Rapport

2008

Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan: en kunskapssammanställning
Skolverket
2008
 • Litteratur
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Studiestöd
 • Studie- och yrkesvägledning
 • arbetssätt
Living Away from Blessings : School Failure as Lived Experience
Henriksson, Carina
2008
Dropout prevention. Systematic Review: Reviewing the Evidence of Canadian Research
Abrami, P.C, Bernard, R, Schmid, R.M, Janosz, M .Wade, A. Gerard, C.
2008
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Kunskapsöversikt
 • Internationellt
 • Litteratur
Læreplan i utdanningsvalg.
Utdanningsdirektoratet i Norge
2008
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Internationellt
Tackling the NEET Generation and the Ability of Policy to Generate a ‘NEET’ Solution – Evidence From The UK,
Pemberton, S
2008
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Ungdomars väg från skola till arbete - Nordiska erfarenheter
Olofsson, J, Panican, A
2008
Schools as Mediators of Neighbourhood Effects on Choice Between Vocational and Academic Tracks of Secondary Education in Helsinki
Kauppinen, Timo M
2008
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Lärmiljö
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Engaging all young people in meaningful learning after 16: A qualitative study
McLarty, L , Moran, R
2008
Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar.
Skolverket
2008
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Solving California’s Dropout Crisis
Rumberger, R
2008
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Utveckling av arbete med att förebygga frånvaro och studieavbrott
 • Organisatoriska rutiner/strategier för att förebygga frånvaro
 • Utveckling av uppsökande arbete för elever med hög frånvaro
 • elevhälsa
 • Organisatoriska rutiner för att fånga upp riskindikatorer
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Friskvård
 • Gruppvägledning
 • Sociala aktiviteter
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Studiestöd
 • Ämnesstöd
 • Strukturstöd
 • Utvecklings av stödstrukturer (studiecenter, individualiserat studiestöd)
 • Kurativt stöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Samhällsorientering
 • Livskunskap
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Effective Intervention Strategies for Students at Risk of Early Leaving
Lamb, S, Rice, S
2008
Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola.
SOU
2008
Varför hoppade du av? En studie om orsakerna till att ungdomar byter studieinriktning eller hoppar av gymnasiet
Skolverket
2008
 • Gymnasieskolan
 • Litteratur
 • Studiestöd
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
Best Practices in Dropout Prevention
Report Prepared for the Texas Education Agency by ICF International and the National Dropout Prevent
2008

2007

Introduktion till motiverande samtal: En handledning för skolhälsovården
Panzar, M, , Holm, M
2007
 • Motivationshöjande stöd
 • Motiverande samtal
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • elevhälsa
Education is important, but ...’ Young people outside of schooling and the Finnish policy of ‘education guarantee’.
Ahola, Sakari , Kivel, Suvi
2007
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • KAA
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Ungdomar, utbildning och arbetsmarknad i Norden – lika men ändå olika
Olofsson, J, Wadensjö, E
2007
 • KAA
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
 • Sverige
 • Rapport
Motiverande samtal som en metod för ökad närvaro i gymnasieskolan
Olof Johansson , Henrik Åstrand
2007
Liv och lärande i gymnasieskolan:En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program.
Hugo, M
2007
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Undervisning/pedagogik
 • bemötande
Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan
Skolverket
2007
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Dagens gymnasieskola – bättre än sitt rykte? Artikel: Pedagogisk forskning i Sverige 12(4) (2007): 301–323
Allan Svensson, Rapport
2007
 • Litteratur
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Gymnasieskolan
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Studiestöd
 • Utveckling av det relationella arbetet
Dropout Risk Factors and Exemplary Programs. ( National Dropout Prevention Center, Communities In Schools, Inc)
Hammond, C, Linton, D, Smink, J, Drew, S
2007
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Längst ner i byrålådan? – om det kommunala uppföljningsansvaret för unga.
Garis, I , Flyckt, M
2007
 • KAA
 • Litteratur
 • C-uppsats
 • Sverige
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Skolan kan förebygga (statens Folkhälsoinstitut)
Björn Gíslason , Lars Löwenborg , Lena Bergman
2007
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Lärare som mentor i en skola för alla. (Kapitel i Specialpedagogisk forskning. En mångfasetterad utmaning.
Nordevall, E, Möllås, G, Ahlberg, A
2007
Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt
Svedberg, G
2007
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige

2006

The Silent Epedemic: Perspectives of High School Dropouts
Bridgeland, J.M, Burke Morison, K., Dilulio, J. Jr
2006
 • Litteratur
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
Behövs det kommunala uppföljnings- ansvaret? – Tjänstemäns syn på uppföljningsansvaret och avhopp från gymnasieskolan i Helsingborgs kommun.
Fastman, Solin
2006
 • KAA
 • Litteratur
 • Examensarbete
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – vad betyder det och vad vet vi? (Myndigheten för skolutveckling: Forskning i fokus nr 28.)
Nilholm, C
2006
 • Studiestöd
 • Utveckling av särskilt stöd
Learning divides: ten policy questions about the performance and equity of schools and schooling systems
Willms, D
2006
Information om icke skolpliktiga ungdomar – det kommunala uppföljningsansvaret
Skolverket
2006
 • KAA
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
Introduktion till motiverande samtal – en handledning för skolhälsovården
Holm Ivarsson, B. , Pantzar, M
2006
 • Motivationshöjande stöd
Youth ‘at risk’: further marginalizing the marginalized? (Journal of Education Policy. 12 (2). s. 129-145)
Te Riele
2006
 • Alla
 • Lärmiljö
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Att finna sin egen väg. Om det kommunala uppföljningsansvaret i Växjö kommun.
Rundberg, Svärdell
2006
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • KAA
 • Litteratur
 • Examensarbete
 • Sverige
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
the California Dropout Research Project
Rumberger, Russell, Lin, Sun Ah
2006
Effekter av samtal och undersökande arbetssätt på elevers självkänsla och relationer: Hälsofrämjande försök på nio högstadieskolor.
Lander, R, Giota, J
2006
 • Grundskolan
 • Livskunskap
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Positiva relationer
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Forskning
The subjective well-being of America's youth: toward a comprehensive assessment.
Keyes
2006
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt

2005

Study on Access to Education and Training, Basic Skills and Early School Leavers: Final Report,DG EAC 38/40
GHK
2005
Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure?
Hamre, BK, Pianta, RC
2005
 • Grundskolan
 • Färdighetsträning
 • Studiestöd
 • Lärmiljö
 • Elevcentrerad struktur
 • Undervisning/pedagogik
 • Relationell pedagogik
 • Positiva relationer
Elever på vift. Vilka är skolkarna? (Forsknings- och Utvecklingsenheten, Stockholms stad)
Knut Sundell, Bassam El-Khouri, Josefin Månsson
2005
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Litteratur

2004

Ungdomar på marginalen – En fallstudie om ungas utanförskap.
Fröjdhs, Svensson
2004
 • KAA
 • Litteratur
 • C-uppsats
 • Sverige
Successful Prevention and Youth Development Programs Across Borders (New York: Kluwer Academics/Plenum Publishers)
Ferrer-Wreder, L, Stattin, H, Cass Lorente, C, Tubman, J. G. & Adamson, L
2004
 • Litteratur
 • Undervisning/pedagogik
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004
Utbildningsstyrelsen i Finland
2004
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Sverige
Young People's Health in Context. Health Behaviour in School-aged Children
Currie C , Roberts C, Morgan A, Smith R, Settertobulte W, Samdal O
2004
 • Alla
 • Lärmiljö
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Skolk. Sund protest eller riskbeteende? ((FoU-rapport 2004:1). Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten)
Karlberg, M, Sundell, K
2004
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
Staying on at school: Improving student retention in Australia
Lamb, Stephen, Walstab, Anne, Teese, R, Vickers, M & Rumberger, V
2004
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens: praktisk tillämpning för pedagoger (Solna: Ekelund )
Kimber, B
2004
 • Alla
 • Holistiskt stöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Livskunskap
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport

2003

Moving beyond dropout toward school completion: An integrative review of data-based interventions
Lehr, C.A, Hansen, A , Sinclair, M. F, Christenson, S. L
2003
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av modeller/koncept för mentorskapsarbetet
 • Intensifierat mentorskapsarbete
 • Relationell pedagogik
 • Utveckling av coachande/salutogent förhållningssätt
 • Utveckling av bemötandestrategier
 • Positiva relationer
 • Studieplaner och struktur
 • Elevcentrerade studieplaner
 • Integrerad teori och praktik (flexibla lösningar)
 • Introduktionstid/program för nya elever
 • Individuella studieplaner
 • Blockläsning
 • Studietakt
 • Elevcentrerad struktur
 • Sommarskola/lovskola
 • Elevnära arbetslag
 • Sammanhållen skoldag
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Friskvård
 • Gruppvägledning
 • Coachning
 • KBT
 • Mental träning
 • Sociala aktiviteter
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Motiverande samtal
 • Studiestöd
 • Ämnesstöd
 • Strukturstöd
 • Studieteknik
 • Utvecklings av stödstrukturer (studiecenter, individualiserat studiestöd)
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Kurativt stöd
 • Samtals/stödgrupper (tjej och killgrupper)
 • Samtalsstöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Samhällsorientering
 • Mind-set
 • Mental träning
 • Livskunskap
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Grunderna för gymnasiets läroplan 2003
Utbildningsstyrelsen i Finland
2003
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Sverige
Unga Utanför
SOU
2003
Earning effects of adult secondary education in Sweden. Working paper 2003:16.
Ekström,E
2003
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport

2002

School composition and peer effects
Thrupp, Martin, Lauder, Hugh, Robinson, Tony
2002
 • Alla
 • Lärmiljö
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt
Truancy. Short and Longterm Solutions (Routledge Farmer, London)
Reid, K
2002
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
A Multilevel Analysis of the Relation of School Learning and Social Environments to Minority Achievement in Public Elementary Schools.
Griffith, J
2002
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av modeller/koncept för mentorskapsarbetet
 • Intensifierat mentorskapsarbete
 • Relationell pedagogik
 • Utveckling av coachande/salutogent förhållningssätt
 • Utveckling av bemötandestrategier
 • Positiva relationer
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Friskvård
 • Gruppvägledning
 • Coachning
 • KBT
 • Mental träning
 • Sociala aktiviteter
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Motiverande samtal
 • Studiestöd
 • Ämnesstöd
 • Strukturstöd
 • Studieteknik
 • Utvecklings av stödstrukturer (studiecenter, individualiserat studiestöd)
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Kurativt stöd
 • Samtals/stödgrupper (tjej och killgrupper)
 • Samtalsstöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Samhällsorientering
 • Mind-set
 • Mental träning
 • Livskunskap
 • Lärmiljö
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Kunskapsöversikt
Det kommunala uppföljningsansvaret – finns det?
Skolverket
2002
 • KAA
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Factors associated with schoolchildren's general subjective well-being.
Konu, A. I, Lintonen T. P, Rimpelä M.
2002
 • Lärmiljö
 • Positiva relationer
 • bemötande
 • Studieresultat

2001

Varför ser dom oss inte? Intervjuer med gymnasieelever om hur de upplever sin skolsituation.
Alin, Åkerman
2001
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Introduktionsprogram
 • Studieförberedande program
 • Undervisning/pedagogik
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Positiva relationer
 • Forskning
 • Sverige
Social capital and dropping out of school: Benefits to at- risk students of teachers’ support and guidance
Croninger, R. G , Lee, V. E.
2001
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av modeller/koncept för mentorskapsarbetet
 • Intensifierat mentorskapsarbete
 • Relationell pedagogik
 • Utveckling av coachande/salutogent förhållningssätt
 • Utveckling av bemötandestrategier
 • Positiva relationer
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Friskvård
 • Gruppvägledning
 • Coachning
 • KBT
 • Mental träning
 • Sociala aktiviteter
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Motiverande samtal
 • Studiestöd
 • Ämnesstöd
 • Strukturstöd
 • Studieteknik
 • Utvecklings av stödstrukturer (studiecenter, individualiserat studiestöd)
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Kurativt stöd
 • Samtals/stödgrupper (tjej och killgrupper)
 • Samtalsstöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Samhällsorientering
 • Mind-set
 • Mental träning
 • Livskunskap
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45)
Utbildningsdepartementet
2001
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Report on Second Chance Schools: The Results Of A European Pilot Project
European Commission
2001
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Rapport
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott

2000

"Du berga livet på kar´n": mellom-menneskelige relasjoner mellom laerer og elev i dagens skole.
Johansen, J.B.
2000
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande

1999

Improving School Attendance (London: Routledge)
E. Blyth & J. Milner (red)
1999
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
Effects of Class-Size Reduction in the Early Grades (K-3) ON High School Performance: Preliminary Results (1999) From Project STAR, Tennessee's Longitudinal Class-Size Study by April 1999
Pate-Bain H., Fulton D., & Boyd-Zaharias J.
1999
 • Alla
 • Studieplaner och struktur
 • Elevcentrerad struktur
 • Sommarskola/lovskola
 • Elevnära arbetslag
 • Sammanhållen skoldag
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Rapport

1998

How Can We Help? What Have We Learned from Evaluations of Federal Dropout-Prevention Programs
M Dynarski, P Gleason
1998
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
 • Rapport
Gymnasieskola för alla...andra: En studie om marginalisering och utslagning i gymnasieskolan
Jan Olof Hellsten , Héctor Pérez Prieto
1998
 • Litteratur
 • Gymnasieskolan
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Utveckling av det relationella arbetet

1995

Studieavbrott i svensk skola (Studies in Educational Sciences 2)
Beckne, R
1995
 • Litteratur
Studieavbrott i Sverige (I Skolverket, 1995g: Dropout - problematik i ett Europeiskt perspektiv)
Beckne,R
1995
Effects of high school restructuring and size on early gains in achievement and engagement
Lee, V. E, Smith, J. B
1995
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Studieplaner och struktur
 • Elevcentrerade studieplaner
 • Integrerad teori och praktik (flexibla lösningar)
 • Introduktionstid/program för nya elever
 • Individuella studieplaner
 • Blockläsning
 • Studietakt
 • Elevcentrerad struktur
 • Sommarskola/lovskola
 • Elevnära arbetslag
 • Sammanhållen skoldag
 • Lärmiljö
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Our Children at Risk
Centre for Education research and Innovation, OECD
1995
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt

1994

De glö̈mda barnen.
Hagquist, Staarin
1994
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Grundskolan
Mobbning i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra. (Stockholm, Liber)
Olweus, D
1994
 • Alla
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • Positiva relationer
 • Lärmiljö
Truancy intervention (Publicerad i The Journal of Research and Development in Education, 27, 203-211)
Bell, A. J, Rosen, L. A., Dynlacht, D
1994
 • Litteratur
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Undervisning/pedagogik

1993

Measures to Combat School Failure (Commission of the European Communities)
Eurydice
1993
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
 • Rapport

1991

"Using Community Adults as Advocates or Mentors for At-Risk Middle School Students: A Two-Year Evaluation of Project RAISE.
James M McPartland, Saundra M. Nettles
1991
 • Alla
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av modeller/koncept för mentorskapsarbetet
 • Intensifierat mentorskapsarbete
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Samverkan
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt

1990

Career Beginnings Impact Evaluation: Findings from a Program for Disadvantaged High School Students.
Quint , Cave
1990
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Samverkan
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • Samverkan skola/Socialtjänst/AF/Kultur och Fritid
 • Samverkan skola och KAA
 • Coacher
 • Multikompetenta team
 • Case management
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt

1989

The effects of high school organization on dropping out: An exploratory investigation.
Bryk, A. S , Thum, Y. M.
1989
 • Gymnasieskolan
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Studieplaner och struktur
 • Elevcentrerad struktur
 • Undervisning/pedagogik
 • Relationell pedagogik
 • Forskning
 • Internationellt

1984

Studieavbrott i gymnasieskolan: IV bristande baskunskapers samband med studieavbrott
Beckne, R
1984
 • Litteratur
 • Gymnasieskolan

1983

School effects on pupil progress: Research findings and policy implications.
Rutter
1983