Du är här

Litteratur

Här samlas relevanta studier, rapporter och vetenskapliga undersökningar som är kopplade till frågan om avbrott. Forskningen är kategoriserad i ett bibliotek för att underlätta i sökandet efter relevant kunskap att bygga sina insatser på.

2015

Gymnasieskolors arbete med att förebygga studieavbrott
Skolinspektionen
2015
 • Gymnasieskolan
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Yrkesprogram
 • Studiestöd
 • Samverkan
 • bemötande
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Sverige

2014

Examensarbete: Att vända frånvaro till närvaro - en studie av skolans dokumentering och insatser
Lis beth Johansson & Jenni Sundberg
2014
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • Studiestöd
 • Utveckling av särskilt stöd

2013

Framtidsval och arbetsliv exempel från kommuners studie- och yrkesvägledning
Sveriges Kommuner och Landsting
2013
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Lärarens relation till eleverna har en enorm kraft
Psykologi för lärande - redaktionen
2013
 • bemötande
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
Kreativt businesstänk motiverar elever
Holgren S.
2013
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Utvecklingsartikel
Entreprenöriellt lärande. Vad innebär det och vilken betydelse kan det ha?, Forskning i korthet 2013:2
Kommunförbundet Skåne
2013
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt

2012

Studie- och yrkesvägledning – inspiration till samverkan i undervisningen.
Skolverket, Stockholm, Aktuella analyser
2012
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • arbetssätt
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Samverkan
 • Samverkan inom skolan
 • Elevcoacher
 • Samverkan EHT/övrig personal
 • Case management/koordinatorer
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Motverka studieavbrott: Gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Moniqa Klefbom, J. Henrik Bergström, Tor Hatlevoll , Leif Klingensjö
2012
Skolk ur elevernas och skolns perspektiv: en intervju och dokumentstudie
Strand A
2012
 • Alla
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Utveckling av arbete med att förebygga frånvaro och studieavbrott
 • Organisatoriska rutiner/strategier för att förebygga frånvaro
 • Utveckling av uppsökande arbete för elever med hög frånvaro
 • elevhälsa
 • Organisatoriska rutiner för att fånga upp riskindikatorer
 • Samverkan EHT/pedagoger
 • Prioriterade hälsosamtal
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Positiva relationer
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige
 • Lärmiljö
Varför hoppar elever av skolan och hur skulle de vilja att skolan såg ut
Jessica Kewenter Kullberg
2012
 • Litteratur
 • Examensarbete
 • Sverige
Motverka studieavbrott: Gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Sveriges Kommuner och Landsting, Rapport
2012
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Undervisning/pedagogik
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • elevhälsa
Börja om på nytt program i gymnasieskolan: statistik och eleveröster
Skolverket, Rapport
2012
 • Litteratur
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Säkra övergångar mellan grundskola och gymnasiet
 • Studiestöd
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
Unge på kanten: om inkludering av utsatte ungdomar.
Halvorsen, B. Nordiska ministerråd.
2012
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
 • Undervisning/pedagogik
Utmärkt undervisning: framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning
Håkansson, J , Sundberg, D.
2012
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Inspiration för inkludering
Nordens välfärdscenter
2012
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Sverige
 • Rapport
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Tid för coachning: en skrift om coachning till studier eller arbete för unga i ESF-projekt
Elofson, Jan , Zander, Susanne
2012
 • Alla
 • Motivationshöjande stöd
 • Coachning
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt
 • Sverige
 • Rapport
Misslyckade elever eller skolans misslyckande: IM elevers syn på sin grundskoletid, sitt lärande och sig själva som lärande individer (Magisteruppsats Göteborgs universitet)
Hansson, A
2012
 • Gymnasieskolan
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • D-uppsats
 • Sverige
Gymnasieskolan: inte en skola för alla
Margareta Cederberg, Malmökommissionen
2012
 • Gymnasieskolan
 • Litteratur
 • Utveckling av det relationella arbetet
Dropout in secondary education: An application of a multilevel discrete-time hazard model accounting for school changes.
Lamote, C, Speybroeck, S, de Bilde, J., Boonen, T, Van Damme, J., Van Den Noortgate, W
2012

2011

GR Dropouts kartläggningsrapport
Anna Stenman, Åsa Nilsson, Ulrik Fostvedt
2011
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
Dropout prevention and intervention programs: Effects on school completion and dropout among school- aged children and youth.
Wilson, S.J., Tanner-Smith, E.E., Lipsey, M.W., Steinka-Fry, K. & Morrison, J.
2011
" Interna och externa coachningstjänster en utvärdering av resultatet".
Arbetsförmedlingen
2011
 • Alla
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Coachning
 • KAA
 • Litteratur
 • Rapport
Unga med aktivitetsersättning. Den senaste utvecklingen och hypoteser om orsaken till utvecklingen.
ISF
2011
Studie- och yrkesvägledning som kunskapsområde. En nordisk jämförelse
Michael Lundblad
2011
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
 • Sverige
Viden om vejledning
Gerd Christensen , Michael Søgaard Larsen
2011
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Dropping out in Scandinavia – social exclusion and labour market attachment among upper secondary school dropouts in Denmark, Finland, Norway and Sweden
Bäckman, Olof med flera Stockholm: Institutet för Framtidsstudier
2011
 • Gymnasieskolan
 • Yrkesprogram
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Sverige
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Dropout prevention and intervention programs: Effects on school completion and dropout among schoolaged children and youth
Wilson, S. J, Lipsey, M. W, Tanner-Smith, E. E, Steinka-Fry, K. & Morrison, J
2011
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Lärlingsutbildning minskar inte avhoppen
Institutet för Framtidsstudier
2011
 • Litteratur
 • Lärlingsutbildning
gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande
Otterborg, A
2011
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige
Gymnasieelevers byten av program och skolor
Skolverket
2011
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt
 • Sverige
 • Rapport
Gymnasielärarens uppdrag som mentor - en studie om relationens betydelse för lärande och delaktighet
Nordevall, E
2011

2010

Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skolan, socialtjänst och polis
Stigsdotter, Ekberg
2010
 • Alla
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Relationell pedagogik
 • Utveckling av coachande/salutogent förhållningssätt
 • Utveckling av bemötandestrategier
 • Positiva relationer
 • Samverkan
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • Samverkan skola/Socialtjänst/AF/Kultur och Fritid
 • Samverkan skola och KAA
 • Coacher
 • Multikompetenta team
 • Case management
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige
Gull av gråstein: Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring (Fafo­rapport 2010:03 )
Hernes, G
2010
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Bedömning för lärande - en grund för ökat kunnande
Klapp Lekholm, A, , Pramling Samuelsson I, Pramling, N, , Ridderlin Norell, J, Olsson, B, , Pettersson, A,
2010
 • Gymnasieskolan
 • Utveckling av särskilt stöd
Lapptäcke av lokala lösningar. I Lundahl, m fl: Att bana vägen mot framtiden. Karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv
Nilsson, G, Lundahl, L
2010
A metaanalysis of motivational interviewing: Twentyfive years of empirical studies
Lundahl, BW, Kunz, C, Brownell, C , Tollefson, D Burke, BL
2010
 • Motivationshöjande stöd
 • Motiverande samtal
 • Kunskapsöversikt
The effectiveness and applicability of motivational interviewing: A practice-friendly review of four meta-analyses.
Lundahl, B, Burke, BL
2010
 • Motivationshöjande stöd
 • Motiverande samtal
 • Kunskapsöversikt
 • Internationellt
Vi var Rosengårds problemungdomar-hur gick det sen?
Jönsson, A
2010
Entreprenöriellt arbete i skolan utifrån uppfinningsrikedom , handlingskraft och risktagande (Sydafrika)
Skolverket
2010
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Lärmiljö
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
EARLY SCHOOL LEAVING. Lessons from research for policy makers. NESSE: An independent expert report submitted to the European Commission
Dale, R
2010
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
CIS National Evaluation: Five Year Summary Report
CIS International
2010
Formativ bedömning stärker lärandet
Skolverket
2010
Företagsamhet i företagsamma Halland erfarenheter och lärdomar från en grundskolas gemensamma satsning på företagsamt lärande
Leffler
2010
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport

2009

"Jobbcoach i egen regi – en uppföljning i september 2009".
Arbetsförmedlingen
2009
 • Alla
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Coachning
 • KAA
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning
Skolinspektionen, Kvalitetsgranskning.
2009
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Gymnasieskolan
 • Studiestöd
 • Utveckling av särskilt stöd
Visible Learning. A synthesis of over 800 metaanalyses relating to achievement
John Hattie, Kunskapsöversikt
2009
 • Undervisning/pedagogik
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Gymnasieskolan
 • Studieplaner och struktur
 • förhållningssätt
 • bemötande
Staff reports of psychosocial climate at school and adolescents’ health, truancy and health education in Finland.
Virtanen, M, Kivimäki, M., Luopa, P, Vahtera, J., Elovainio, M, Jokela, J.; Pietikäinen, M
2009
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • förhållningssätt
 • Positiva relationer
 • Lärmiljö
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesorietering.
Skolverket
2009
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
Förlängningen av yrkesutbildningarna på gymnasiet – effekter på utbildningsavhopp, utbildningsnivå och inkomster
Hall, Caroline , Uppsala: IFAU , Rapport
2009
 • Litteratur
 • Yrkesprogram
 • Gymnasieskolan
Ungdomars övergång från skola till arbetsliv – aktuella utmaningar och lokala erfarenheter
Olofsson, J, Panican, A, Pettersson, L, Righard, E
2009
 • KAA
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige
Fælles Mål 2009 – Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering
Ministeriet for Børn og Undervisning i Danmark
2009
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Rapport
School attendance patterns, unmet educational needs, and truancy: A chronological perspective.
Spencer, J
2009
 • Alla
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Utveckling av arbete med att förebygga frånvaro och studieavbrott
 • Organisatoriska rutiner/strategier för att förebygga frånvaro
 • Utveckling av uppsökande arbete för elever med hög frånvaro
 • elevhälsa
 • Organisatoriska rutiner för att fånga upp riskindikatorer
 • Samverkan EHT/pedagoger
 • Prioriterade hälsosamtal
 • Holistiskt stöd
 • Kurativt stöd
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Detta ideliga mötande: En studie av hur kommunikation och samspel konstituerar gymnasieelevers skolpraktik
Möllås, G.
2009
 • Gymnasieskolan
 • Samverkan
 • Samverkan inom skolan
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Forskning
 • Sverige
What works? Targeted truancy and dropout programs in middle and high school.
Klima, Miller, Nunlist
2009
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt

2008

Studieavbrott och stödinsatser i gymnasieskolan: en kunskapssammanställning
Skolverket
2008
 • Litteratur
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Studiestöd
 • Studie- och yrkesvägledning
 • arbetssätt
Living Away from Blessings : School Failure as Lived Experience
Henriksson, Carina
2008
Læreplan i utdanningsvalg.
Utdanningsdirektoratet i Norge
2008
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Internationellt
Tackling the NEET Generation and the Ability of Policy to Generate a ‘NEET’ Solution – Evidence From The UK,
Pemberton, S
2008
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Dropout prevention. Systematic Review: Reviewing the Evidence of Canadian Research
Abrami, P.C, Bernard, R, Schmid, R.M, Janosz, M .Wade, A. Gerard, C.
2008
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Kunskapsöversikt
 • Internationellt
 • Litteratur
Schools as Mediators of Neighbourhood Effects on Choice Between Vocational and Academic Tracks of Secondary Education in Helsinki
Kauppinen, Timo M
2008
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Lärmiljö
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
Ungdomars väg från skola till arbete - Nordiska erfarenheter
Olofsson, J, Panican, A
2008
Kvalitet i studie- och yrkesvägledning – hela skolans ansvar.
Skolverket
2008
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Solving California’s Dropout Crisis
Rumberger, R
2008
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Utveckling av arbete med att förebygga frånvaro och studieavbrott
 • Organisatoriska rutiner/strategier för att förebygga frånvaro
 • Utveckling av uppsökande arbete för elever med hög frånvaro
 • elevhälsa
 • Organisatoriska rutiner för att fånga upp riskindikatorer
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Friskvård
 • Gruppvägledning
 • Sociala aktiviteter
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Studiestöd
 • Ämnesstöd
 • Strukturstöd
 • Utvecklings av stödstrukturer (studiecenter, individualiserat studiestöd)
 • Kurativt stöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Samhällsorientering
 • Livskunskap
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Engaging all young people in meaningful learning after 16: A qualitative study
McLarty, L , Moran, R
2008
Effective Intervention Strategies for Students at Risk of Early Leaving
Lamb, S, Rice, S
2008
Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola.
SOU
2008
Varför hoppade du av? En studie om orsakerna till att ungdomar byter studieinriktning eller hoppar av gymnasiet
Skolverket
2008
 • Gymnasieskolan
 • Litteratur
 • Studiestöd
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
Best Practices in Dropout Prevention
Report Prepared for the Texas Education Agency by ICF International and the National Dropout Prevent
2008

2007

Education is important, but ...’ Young people outside of schooling and the Finnish policy of ‘education guarantee’.
Ahola, Sakari , Kivel, Suvi
2007
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • KAA
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Ungdomar, utbildning och arbetsmarknad i Norden – lika men ändå olika
Olofsson, J, Wadensjö, E
2007
 • KAA
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
 • Sverige
 • Rapport
Introduktion till motiverande samtal: En handledning för skolhälsovården
Panzar, M, , Holm, M
2007
 • Motivationshöjande stöd
 • Motiverande samtal
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • elevhälsa
Motiverande samtal som en metod för ökad närvaro i gymnasieskolan
Olof Johansson , Henrik Åstrand
2007
Liv och lärande i gymnasieskolan:En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program.
Hugo, M
2007
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Undervisning/pedagogik
 • bemötande
Kvalitetsgranskning av studie- och yrkesorientering inom grundskolan
Skolverket
2007
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Dagens gymnasieskola – bättre än sitt rykte? Artikel: Pedagogisk forskning i Sverige 12(4) (2007): 301–323
Allan Svensson, Rapport
2007
 • Litteratur
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Gymnasieskolan
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Studiestöd
 • Utveckling av det relationella arbetet
Dropout Risk Factors and Exemplary Programs. ( National Dropout Prevention Center, Communities In Schools, Inc)
Hammond, C, Linton, D, Smink, J, Drew, S
2007
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Längst ner i byrålådan? – om det kommunala uppföljningsansvaret för unga.
Garis, I , Flyckt, M
2007
 • KAA
 • Litteratur
 • C-uppsats
 • Sverige
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Skolan kan förebygga (statens Folkhälsoinstitut)
Björn Gíslason , Lars Löwenborg , Lena Bergman
2007
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Lärare som mentor i en skola för alla. (Kapitel i Specialpedagogisk forskning. En mångfasetterad utmaning.
Nordevall, E, Möllås, G, Ahlberg, A
2007
Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis Om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt
Svedberg, G
2007
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • arbetssätt
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Sverige

2006

Behövs det kommunala uppföljnings- ansvaret? – Tjänstemäns syn på uppföljningsansvaret och avhopp från gymnasieskolan i Helsingborgs kommun.
Fastman, Solin
2006
 • KAA
 • Litteratur
 • Examensarbete
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – vad betyder det och vad vet vi? (Myndigheten för skolutveckling: Forskning i fokus nr 28.)
Nilholm, C
2006
 • Studiestöd
 • Utveckling av särskilt stöd
Learning divides: ten policy questions about the performance and equity of schools and schooling systems
Willms, D
2006
Information om icke skolpliktiga ungdomar – det kommunala uppföljningsansvaret
Skolverket
2006
 • KAA
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
Introduktion till motiverande samtal – en handledning för skolhälsovården
Holm Ivarsson, B. , Pantzar, M
2006
 • Motivationshöjande stöd
Att finna sin egen väg. Om det kommunala uppföljningsansvaret i Växjö kommun.
Rundberg, Svärdell
2006
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • KAA
 • Litteratur
 • Examensarbete
 • Sverige
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott
Youth ‘at risk’: further marginalizing the marginalized? (Journal of Education Policy. 12 (2). s. 129-145)
Te Riele
2006
 • Alla
 • Lärmiljö
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
the California Dropout Research Project
Rumberger, Russell, Lin, Sun Ah
2006
Effekter av samtal och undersökande arbetssätt på elevers självkänsla och relationer: Hälsofrämjande försök på nio högstadieskolor.
Lander, R, Giota, J
2006
 • Grundskolan
 • Livskunskap
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Positiva relationer
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Forskning
The subjective well-being of America's youth: toward a comprehensive assessment.
Keyes
2006
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
The Silent Epedemic: Perspectives of High School Dropouts
Bridgeland, J.M, Burke Morison, K., Dilulio, J. Jr
2006
 • Litteratur
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott

2005

Study on Access to Education and Training, Basic Skills and Early School Leavers: Final Report,DG EAC 38/40
GHK
2005
Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure?
Hamre, BK, Pianta, RC
2005
 • Grundskolan
 • Färdighetsträning
 • Studiestöd
 • Lärmiljö
 • Elevcentrerad struktur
 • Undervisning/pedagogik
 • Relationell pedagogik
 • Positiva relationer
Elever på vift. Vilka är skolkarna? (Forsknings- och Utvecklingsenheten, Stockholms stad)
Knut Sundell, Bassam El-Khouri, Josefin Månsson
2005
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Litteratur

2004

Ungdomar på marginalen – En fallstudie om ungas utanförskap.
Fröjdhs, Svensson
2004
 • KAA
 • Litteratur
 • C-uppsats
 • Sverige
Successful Prevention and Youth Development Programs Across Borders (New York: Kluwer Academics/Plenum Publishers)
Ferrer-Wreder, L, Stattin, H, Cass Lorente, C, Tubman, J. G. & Adamson, L
2004
 • Litteratur
 • Undervisning/pedagogik
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004
Utbildningsstyrelsen i Finland
2004
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Sverige
Young People's Health in Context. Health Behaviour in School-aged Children
Currie C , Roberts C, Morgan A, Smith R, Settertobulte W, Samdal O
2004
 • Alla
 • Lärmiljö
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Skolk. Sund protest eller riskbeteende? ((FoU-rapport 2004:1). Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten)
Karlberg, M, Sundell, K
2004
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
Staying on at school: Improving student retention in Australia
Lamb, Stephen, Walstab, Anne, Teese, R, Vickers, M & Rumberger, V
2004
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell kompetens: praktisk tillämpning för pedagoger (Solna: Ekelund )
Kimber, B
2004
 • Alla
 • Holistiskt stöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Livskunskap
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport

2003

Moving beyond dropout toward school completion: An integrative review of data-based interventions
Lehr, C.A, Hansen, A , Sinclair, M. F, Christenson, S. L
2003
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av modeller/koncept för mentorskapsarbetet
 • Intensifierat mentorskapsarbete
 • Relationell pedagogik
 • Utveckling av coachande/salutogent förhållningssätt
 • Utveckling av bemötandestrategier
 • Positiva relationer
 • Studieplaner och struktur
 • Elevcentrerade studieplaner
 • Integrerad teori och praktik (flexibla lösningar)
 • Introduktionstid/program för nya elever
 • Individuella studieplaner
 • Blockläsning
 • Studietakt
 • Elevcentrerad struktur
 • Sommarskola/lovskola
 • Elevnära arbetslag
 • Sammanhållen skoldag
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Friskvård
 • Gruppvägledning
 • Coachning
 • KBT
 • Mental träning
 • Sociala aktiviteter
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Motiverande samtal
 • Studiestöd
 • Ämnesstöd
 • Strukturstöd
 • Studieteknik
 • Utvecklings av stödstrukturer (studiecenter, individualiserat studiestöd)
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Kurativt stöd
 • Samtals/stödgrupper (tjej och killgrupper)
 • Samtalsstöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Samhällsorientering
 • Mind-set
 • Mental träning
 • Livskunskap
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Grunderna för gymnasiets läroplan 2003
Utbildningsstyrelsen i Finland
2003
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Sverige
Unga Utanför
SOU
2003
Earning effects of adult secondary education in Sweden. Working paper 2003:16.
Ekström,E
2003
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport

2002

School composition and peer effects
Thrupp, Martin, Lauder, Hugh, Robinson, Tony
2002
 • Alla
 • Lärmiljö
 • Litteratur
 • Kunskapsöversikt
Truancy. Short and Longterm Solutions (Routledge Farmer, London)
Reid, K
2002
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
A Multilevel Analysis of the Relation of School Learning and Social Environments to Minority Achievement in Public Elementary Schools.
Griffith, J
2002
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av modeller/koncept för mentorskapsarbetet
 • Intensifierat mentorskapsarbete
 • Relationell pedagogik
 • Utveckling av coachande/salutogent förhållningssätt
 • Utveckling av bemötandestrategier
 • Positiva relationer
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Friskvård
 • Gruppvägledning
 • Coachning
 • KBT
 • Mental träning
 • Sociala aktiviteter
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Motiverande samtal
 • Studiestöd
 • Ämnesstöd
 • Strukturstöd
 • Studieteknik
 • Utvecklings av stödstrukturer (studiecenter, individualiserat studiestöd)
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Kurativt stöd
 • Samtals/stödgrupper (tjej och killgrupper)
 • Samtalsstöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Samhällsorientering
 • Mind-set
 • Mental träning
 • Livskunskap
 • Lärmiljö
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Forskning
 • Kunskapsöversikt
Det kommunala uppföljningsansvaret – finns det?
Skolverket
2002
 • KAA
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Factors associated with schoolchildren's general subjective well-being.
Konu, A. I, Lintonen T. P, Rimpelä M.
2002
 • Lärmiljö
 • Positiva relationer
 • bemötande
 • Studieresultat

2001

Varför ser dom oss inte? Intervjuer med gymnasieelever om hur de upplever sin skolsituation.
Alin, Åkerman
2001
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Introduktionsprogram
 • Studieförberedande program
 • Undervisning/pedagogik
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Positiva relationer
 • Forskning
 • Sverige
Social capital and dropping out of school: Benefits to at- risk students of teachers’ support and guidance
Croninger, R. G , Lee, V. E.
2001
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande
 • förhållningssätt
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av modeller/koncept för mentorskapsarbetet
 • Intensifierat mentorskapsarbete
 • Relationell pedagogik
 • Utveckling av coachande/salutogent förhållningssätt
 • Utveckling av bemötandestrategier
 • Positiva relationer
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Friskvård
 • Gruppvägledning
 • Coachning
 • KBT
 • Mental träning
 • Sociala aktiviteter
 • Självstärkande aktiviteter (självkänsla, självbild, självförtroende, motståndskraft
 • Motiverande samtal
 • Studiestöd
 • Ämnesstöd
 • Strukturstöd
 • Studieteknik
 • Utvecklings av stödstrukturer (studiecenter, individualiserat studiestöd)
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Kurativt stöd
 • Samtals/stödgrupper (tjej och killgrupper)
 • Samtalsstöd
 • Färdighetsträning
 • Social färdighetsträning
 • Problemlösning
 • Samhällsorientering
 • Mind-set
 • Mental träning
 • Livskunskap
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45)
Utbildningsdepartementet
2001
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Förstärkt vägledning
 • Gruppvägledning riktad till elever i riskzon
 • Individualiserad struktur och format
 • Samverkan SYV och pedagoger
 • Riktlinjer och kvalitet i studie-och yrkesvägledningen
 • Utveckling av regionala riktlinjer
 • Litteratur
 • Sverige
 • Rapport
Report on Second Chance Schools: The Results Of A European Pilot Project
European Commission
2001
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Rapport
 • Ungdomar som har gjort studieavbrott

2000

"Du berga livet på kar´n": mellom-menneskelige relasjoner mellom laerer og elev i dagens skole.
Johansen, J.B.
2000
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • bemötande

1999

Improving School Attendance (London: Routledge)
E. Blyth & J. Milner (red)
1999
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
Effects of Class-Size Reduction in the Early Grades (K-3) ON High School Performance: Preliminary Results (1999) From Project STAR, Tennessee's Longitudinal Class-Size Study by April 1999
Pate-Bain H., Fulton D., & Boyd-Zaharias J.
1999
 • Alla
 • Studieplaner och struktur
 • Elevcentrerad struktur
 • Sommarskola/lovskola
 • Elevnära arbetslag
 • Sammanhållen skoldag
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Rapport

1998

How Can We Help? What Have We Learned from Evaluations of Federal Dropout-Prevention Programs
M Dynarski, P Gleason
1998
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
 • Rapport
Gymnasieskola för alla...andra: En studie om marginalisering och utslagning i gymnasieskolan
Jan Olof Hellsten , Héctor Pérez Prieto
1998
 • Litteratur
 • Gymnasieskolan
 • Utveckling av särskilt stöd
 • Utveckling av det relationella arbetet

1995

Studieavbrott i svensk skola (Studies in Educational Sciences 2)
Beckne, R
1995
 • Litteratur
Studieavbrott i Sverige (I Skolverket, 1995g: Dropout - problematik i ett Europeiskt perspektiv)
Beckne,R
1995
Our Children at Risk
Centre for Education research and Innovation, OECD
1995
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
Effects of high school restructuring and size on early gains in achievement and engagement
Lee, V. E, Smith, J. B
1995
 • Alla
 • Undervisning/pedagogik
 • Pedagogik/Metoder
 • Ämnesövergripande undervisning (projekt)
 • Bildarbete
 • Ökad elev-delaktighet
 • Utveckling av formativa arbetssätt Utveckling av formativa arbetssätt
 • Entreprenöriellt lärande
 • Webbaserad undervisning (online)
 • Kollegialt lärande
 • Pedagogiska samtal kring förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska samtal kring elever i riskzon
 • Pedagogiska samtal kring bedömning och lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt/språkstöd
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning
 • Integrerad teori och praktik
 • Utlandspraktik
 • Temaveckor med inriktning vägar till arbete, studiebesök AF, företag m.m.
 • Autentiskt lärande (projekt)
 • Samverkan skola-arbetsliv
 • arbetsplatser
 • arbetssätt
 • Utveckling av pedagogiska ledarskapet/kompetensutveckling
 • Fortbildning för pedagoger/tjänstemän kring avbrottsproblematik
 • Kollegialt lärande
 • Handledning/coachning för rektorer
 • Studieplaner och struktur
 • Elevcentrerade studieplaner
 • Integrerad teori och praktik (flexibla lösningar)
 • Introduktionstid/program för nya elever
 • Individuella studieplaner
 • Blockläsning
 • Studietakt
 • Elevcentrerad struktur
 • Sommarskola/lovskola
 • Elevnära arbetslag
 • Sammanhållen skoldag
 • Lärmiljö
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt

1994

De glö̈mda barnen.
Hagquist, Staarin
1994
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Grundskolan
Mobbning i skolan: vad vi vet och vad vi kan göra. (Stockholm, Liber)
Olweus, D
1994
 • Alla
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • Positiva relationer
 • Lärmiljö
Truancy intervention (Publicerad i The Journal of Research and Development in Education, 27, 203-211)
Bell, A. J, Rosen, L. A., Dynlacht, D
1994
 • Litteratur
 • Utveckling av rutiner i det förebyggande arbetet
 • Undervisning/pedagogik

1993

Measures to Combat School Failure (Commission of the European Communities)
Eurydice
1993
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Grundskolan
 • Litteratur
 • Internationellt
 • Kunskapsöversikt
 • Rapport

1991

"Using Community Adults as Advocates or Mentors for At-Risk Middle School Students: A Two-Year Evaluation of Project RAISE.
James M McPartland, Saundra M. Nettles
1991
 • Alla
 • Utveckling av det relationella arbetet
 • Mentorskapsarbete
 • Utveckling av modeller/koncept för mentorskapsarbetet
 • Intensifierat mentorskapsarbete
 • Holistiskt stöd
 • Motivationshöjande stöd
 • Samverkan
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt

1990

Career Beginnings Impact Evaluation: Findings from a Program for Disadvantaged High School Students.
Quint , Cave
1990
 • Alla
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Samverkan
 • Samverkan mellan olika förvaltningar/aktörer kring unga i riskzon
 • Samverkan skola/Socialtjänst/AF/Kultur och Fritid
 • Samverkan skola och KAA
 • Coacher
 • Multikompetenta team
 • Case management
 • Gymnasieskolan
 • Studieförberedande program
 • Yrkesprogram
 • Lärlingsutbildning
 • Introduktionsprogram
 • yrkesintroduktion
 • språkintroduktion
 • Litteratur
 • Forskning
 • Internationellt

1989

The effects of high school organization on dropping out: An exploratory investigation.
Bryk, A. S , Thum, Y. M.
1989
 • Gymnasieskolan
 • Elever som riskerar att göra studieavbrott
 • Studieplaner och struktur
 • Elevcentrerad struktur
 • Undervisning/pedagogik
 • Relationell pedagogik
 • Forskning
 • Internationellt

1984

Studieavbrott i gymnasieskolan: IV bristande baskunskapers samband med studieavbrott
Beckne, R
1984
 • Litteratur
 • Gymnasieskolan

1983

School effects on pupil progress: Research findings and policy implications.
Rutter
1983