Du är här

Filmer

Unga som inte fullföljer gymnasiet har betydligt sämre chanser till ett bra liv. Att motverka studieavbrott är därmed en viktig del i arbetet med att förebygga ett utanförskap. Här pratar Anna Liljeström från PlugInnovation om riskfaktorer och vilka arbetssätt som är framgångsrika i arbetet med att främja fullföljandet av studier.

Alla filmer

Här berättar ungdomar som deltagit i Plug In 2.0 om sin egen historia och om vad som hjälpte dem att lyckas. Filmen visades första gången under Plug In 2.0s avslutningskonferens.
Pedagog och coach berättar om arbetet med att stötta elever att fullfölja sina studier
Elev berättar om utmaningar med att klara skolarbetet, och stödet som förändrat hens situation
Elev berättar om utmaningarna med att klara skolarbetet, och stödet som förändrat hens situation
Elev berättar om utmaningar med att klara skolarbetet, och stödet som förändrat hems situation.
Karoline Holmgren berättar om arbetet med att stötta nyanländas lärande inom Plug In projektet.
Vilka unga måste vi snabbt fånga upp? Det vet vi ganska mycket om. Det är svårare att säga vad som behöver göras och vad som fungerar för varje individ.
05:23 min
Svenska elever känner sig trygga i skolan. Relationer bland kompisar eller vuxna på skolan kan avgöra om elever kommer dit även om de har svårt med själva studierna.
03:51 min
24% fullföljer inte sin gymnasieutbildning på fyra år. 12,4% saknar behörighet för att ens komma in. Den som inte fullföljer gymnasiet har betydligt sämre chanser till ett bra liv.
05:03 min
Problem i hemmiljön kan vara avgörande för om en elev hamnar i riskzon. Hur yttrar sig detta i skolan och vad kan vi göra för att underlätta? Fokusera på det som går att påverka.
02:50 min
De elever som har särskilda behov är ofta de som har svårast med många relationer, ändå är det de som måste ha flest sådana. Vad kan vi göra för att underlätta för dessa elever?
04:22 min
Att samverka med samhället utanför. Anna ger exempel på en ungdom som klarade själva skolarbetet, men som behövde en vuxen förebild utanför skolan för att fungera i vardagen.
05:42 min
I Sverige saknas evidensbaserat arbete när det gäller frågan om studieavbrott. Vilka förutsättningar finns på skolan och i organisationen? Hur görs elevuppföljningen?
Det viktiga förebyggande arbetet, att möta alla elever på deras nivå för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder. Den nödvändiga samverkan med andra aktörer i samhället.
Det viktiga med formativa arbetssätt i skolan, att veta var eleverna befinner sig och utgå ifrån vad de kan just nu för att nå sina mål. Det måste finnas en flexibilitet i skolan.
Skolan gör verkligen skillnad. Många elever som har dåliga förutsättningar klarar skolan tack vare relationerna som finns där. Små grupper i skolan ger tid att skapa goda relationer.