Du är här

Vilka är framgångsfaktorerna som identifierats inom Plug In?

Under våren 2014 genomförde PlugInnovation djupstudier i tio verkstäder inom projektets fem medverkande regioner, detta för att få en uppfattning om hur olika insatser fungerar, och varför de verkar fungera. Utifrån djupstudierna har framgångsfaktorer identifierats. Dessa är samverkan, flexibilitet, bemötande samt koll och uppföljning, samtliga med det individfokuserade arbetssättet som utgångspunkt.

Läs mer om varje framgångsfaktor och hur dessa kan användas här.