Du är här

Varför är avbrott från gymnasieskolan ett problem?

05:03
24% fullföljer inte sin gymnasieutbildning på fyra år. 12,4% saknar behörighet för att ens komma in. Den som inte fullföljer gymnasiet har betydligt sämre chanser till ett bra liv.