Du är här

Vad vet vi?

Det finns mycket kunskap kring riskfaktorer när det gäller individer som är i riskzon för att hamna i utanförskap. Det handlar främst om individuella och strukturella faktorer såsom socioekonomisk status, kön, situationen i familjen, funktionsnedsättningar och elevernas anknytning till skolan. Forskning visar att några individuella riskfaktorer som är särskilt viktiga att uppmärksamma i skolan är frånvaro, låga skolresultat, låg involvering med skolarbetet, negativa relationer med andra elever och låg självkänsla i skolkontexten. 

Det finns i dagsläget inte så mycket svensk preventionsforskning relaterat till studieavbrottsområdet, dock finns en större mängd internationella studier som kan bidra med viktig kunskap kring frågan.