Du är här

Vad kan skolan göra för elever i riskzon?

02:50
Problem i hemmiljön kan vara avgörande för om en elev hamnar i riskzon. Hur yttrar sig detta i skolan och vad kan vi göra för att underlätta? Fokusera på det som går att påverka.