Du är här

Skåne

Skåne har varit med i Plug In 2.0 sedan våren 2015.  Det är en stor region med många invånare och i projektet deltar kommuner från länets alla fyra hörn. Skåne i stort har höga siffror både vad avser icke-behörighet till gymnasieskolan, avhopp från gymnasiet och nyanlända. Inte minst i den sistnämnda gruppen har det tillkommit många individer sedan projektet startade. Därtill har flera av de skånska kommunerna mycket hög ungdomsarbetslöshet.
 
Regionen arbetar med metoder som ungdomscoacher, förstärkt mentorskap, fördjupad uppföljning och annat som visat sig framgångsrikt i andra liknande satsningar. Gemensamt för åtta av de nio verkstäderna är också att man arbetar med att bygga upp alternativt vidareutveckla någon form av Navigatorcentrum. 
 
Totalt sett arbetar verkstäderna med både skolorna och dess arbetsformer samt med kontakter med det omgivande samhället. Allt i för de medverkande ungdomarna lockande, "icke-institutionella miljöer”.
Mattias Rådmark, 0410-733640 / 0708-817346
Peter Simonsson, 0703250776
Mattias Säflund, 043528430
Najibullah Zmarial, 072-267 61 42
Linda Almgren,
Pia Diurhuus-Gundersen, 040-425656
Susanne Bäckman, 0709-767080