Du är här

Region Västerbotten

Region Västerbotten har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Målen med deltagandet i det fortsatta projektet är bland annat att öka kvaliteten i skolan, höja resultaten bland elever i gymnasieskolan och bidra till kompetensförsörjningen i länet.

Plug In 2.0 i Västerbotten färdas i en fyrkant med 13 mil från norr till söder och 23 mil öster till väster. Det är i den kontexten projektet utvecklar samverkan mellan kommunerna.

Regionen har valt att prioritera arbetet med att utveckla metoder för inlärning av svenska språket för nyanlända elever. Detta då många kommuner har ett stort flyktingmottagande och är i behov av metoder för att fler elever ska kunna klara gymnasiet och blir anställningsbara. Därtill kommer arbete att ske för att utveckla övergången från grundskola till gymnasiet, med särskild tonvikt på bemötande och hur det svenska språket används inom skolan.

Agneta Fjellstedt, 070-6552053
Karoline Holmgren, 0950-16811
Per Lundström, 0910-735000
Jenny Andersson, 0707802509
Gunilla Grenholm, 0703341248
Eva Hedenberg, 0703110697
Evy-Ann Wikström, 0730257501
Mats Bång, 070-5443524
Ulrika Israelsson, 0706714156
Karin Rhenberg-Reedy, 070 6476057
Jenny Lindmark, 091812418