Du är här

Region Östergötland

Region Östergötland har medverkat i projektet sedan starten av Plug In och större delen av de insatser som gjordes under första omgången av projektet är idag implementerade i ordinarie verksamhet. I Plug In 2.0 satsar regionen på att sprida erfarenheterna därifrån till fler kommuner.

Bland annat skapas frånvaroteam med olika kompetenser och en modell utvecklas för hur skolan ska hantera elevers frånvaro. Därtill tas alternativa undervisningsformer fram, rutiner för överlämning mellan grund- och gymnasieskola samt mellan olika program utvecklas och samarbete sker med föreningen Framtidsfrön kring programanpassad arbetsmarknadskunskap i gymnasieskolan.

Regionen arbetar också aktivt med att skapa ett fungerande samarbete med HVB-hem och gode män samt att integrera nyanlända ungdomar i skolan.

Regionen deltar även i det transnationella arbetet kopplat till Plug In.

Christina Björnelf, 076-8085135
Lars Blomgren, 011-151503
Patrik Andersson, 0121-183 51
Tommy Söderström, 0764951290