Du är här

Region Kronoberg

Region Kronoberg har varit med sedan starten av Plug In. I det fortsatta projektet är målet till viss del att fördjupa arbetet från första omgången och nu även inkludera elever som går sista året i grundskolan.  Detta bland annat genom att ta ett helhetsgrepp kring elever med låga studieresultat och hög frånvaro i årskurs 9 samt följa dem genom gymnasieskolan. Därtill tas rutiner fram för att underlätta övergången mellan grundskola och gymnasiet samt kring arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

För nyanlända elever utvecklas ett språkutvecklande- och språkstödjande arbetssätt samt kartläggning och kvalitetssäkring kring studiehandledning på modersmål. Detta i samverkan med svensklärare, ämneslärare och andra elevstödjande elevfunktioner.

PerOlof Morell, 0709-91 24 00
Anna Eld, 0433 720 06
Helena Odelgård, 0472-15469
Jenny Persson, 0477 444 74
Anna Vinqvist och Birger Kron, 0733243778