Du är här

Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Skillnaden i Plug In 2.0 är att regionens arbete nu endast sker utifrån skolverksamhet, med syftet att utgå ifrån de faktorer som visade sig vara framgångsrika under första omgången av projektet och att testa dem även på grundskolan. Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola samt att med hjälp av bland annat coacher och specialpedagoger följa upp elevers behov redan i grundskolan.

Ett nära samarbete finns med personer som arbetar med UVAS och KAA samt med andra liknande projekt på området.

Christina Andersson, 073-0875312
Anna Gustafzon, 0680-16297
Angelica Faktus,
Hjalmar Strömerskolan, 0670-16719
Malin Rimmö, 0768205080