Du är här

Mentorskap och relationer

05:42
Att samverka med samhället utanför. Anna ger exempel på en ungdom som klarade själva skolarbetet, men som behövde en vuxen förebild utanför skolan för att fungera i vardagen.