Du är här

Hur ska vi motverka studieavbrott i Sverige?

I Sverige saknas evidensbaserat arbete när det gäller frågan om studieavbrott. Vilka förutsättningar finns på skolan och i organisationen? Hur görs elevuppföljningen?