Du är här

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har medverkat i Plug In sedan starten av projektet. GR har sedan starten haft ett tvådelat uppdrag inom projektet; dels att bedriva lokala projektverkstäder, men även att bygga och utveckla PlugInnovation. I Plug In 2.0 arbetar regionen både med att förebygga avbrott med olika typer av coachningsinsatser och att skapa insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola med hjälp av bland annat coacher och skapa meningsfulla aktiviteter för UVAS i kommunen.

Plug In GR har ett nära samarbete med personer, insatser och verksamheter som fokuserar på UVAS, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och likvärdig utbildning för alla. Det pågår ett strategiskt arbete för att fördjupa det regionala samarbetet på dessa områden, exempelvis genom gemensamma nätverk, statistiksystem och samverkansavtal.