Du är här

Framgångsrika arbetssätt

Det viktiga förebyggande arbetet, att möta alla elever på deras nivå för att snabbt kunna sätta in rätt åtgärder. Den nödvändiga samverkan med andra aktörer i samhället.