Du är här

Formativ bedömning

Det viktiga med formativa arbetssätt i skolan, att veta var eleverna befinner sig och utgå ifrån vad de kan just nu för att nå sina mål. Det måste finnas en flexibilitet i skolan.