Du är här

Flexibilitet i organisationen

Att ha beredskap för en organisatorisk flexibilitet beskrivs som en viktig framgångsfaktor för att stötta elever med svag skolanknytning att fullfölja sina studier inom projektet. För skolor har arbetet kretsat kring anpassningen av strukturer och arbetssätt efter elevers behov. Det har berört exempelvis schemaläggning, personalbeläggning, möjligheter för elever att blockläsa och läsa i sin egen takt och att skapa ämnesövergripande arbete med samordning av kunskapskrav och mål. Utvecklingsarbetet har även handlat om att utveckla en organisatorisk beredskap i form av resurscenter, coacher eller andra funktioner för att stötta elever som under perioder har behov av intensivt stöd för att ta igen skolarbete efter frånvaro som exempelvis sjukdomsperioder samt för elever som har kontinuerligt stödbehov. Skolor har även arbetat med att utveckla proaktiva förebyggande strategier för elever med olika typer av behov relaterade till exempelvis psykisk ohälsa eller komplexa situationer, genom att utforma strukturer och rutiner för att uppmärksamma behov och erbjuda en repertoar av olika insatstyper att tillgå såsom praktiskt vardagsstöd, vuxenstöd, coachning, strukturstöd, stresshantering, coachning eller liknande samt säkerställa tillgång till olika kompetenser. Exempelvis har skolor riktat tidiga hälsosamtal i åk 1 för att snabbare fånga upp elever i behov, utökat mentorstiden i åk 1 och möjliggjort för studie-och yrkesvägledaren att träffa alla nya elever individuellt för att etablera relationer och snabbt fånga upp ungdomar för vidare arbete.

Category: