Du är här

Ett individcentrerat arbetssätt i arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret

För de projekt som arbetat med att utveckla arbetsformer för att stötta unga som avbrutit sina gymnasiestudier att återuppta dessa eller komma i annan sysselsättning, främst inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), beskrivs möjligheterna att utforma individuella insatser som en avgörande faktor såväl för att fånga upp de unga som att hitta verksamma sätt att stötta dem vidare till sysselsättning.

Category: