Du är här

De viktiga relationerna

Skolan gör verkligen skillnad. Många elever som har dåliga förutsättningar klarar skolan tack vare relationerna som finns där. Små grupper i skolan ger tid att skapa goda relationer.