Du är här

Vilhelmina

Region Västerbotten

Region Västerbotten har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Målen med deltagandet i det fortsatta projektet är bland annat att öka kvaliteten i skolan, höja resultaten bland elever i gymnasieskolan och bidra till kompetensförsörjningen i länet.

Plug In 2.0 i Västerbotten färdas i en fyrkant med 13 mil från norr till söder och 23 mil öster till väster. Det är i den kontexten projektet utvecklar samverkan mellan kommunerna.

Första rummet

 

Syfte och mål: Utveckla metoder för att fler elever ges individuella förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever som är antagna till nationella- och introduktionsprogram, och har hög frånvaro, ska kunna genomföra utbildningen Utveckla myndighetssamverkan.