Du är här

Växjö

Region Kronoberg

Region Kronoberg har varit med sedan starten av Plug In. I det fortsatta projektet är målet till viss del att fördjupa arbetet från första omgången och nu även inkludera elever som går sista året i grundskolan.  Detta bland annat genom att ta ett helhetsgrepp kring elever med låga studieresultat och hög frånvaro i årskurs 9 samt följa dem genom gymnasieskolan. Därtill tas rutiner fram för att underlätta övergången mellan grundskola och gymnasiet samt kring arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

Individuellt anpassat stöd

 

Mål

 

 

  • Genom förebyggande insatser motverka studieavbrott.
  • I lokala verkstäder hjälpa elever att fullfölja sin utbildning.
  • Hjälpa elever som inte är motiverade för skola att komma ut på arbetsmarknaden.

 
 
Målgrupp