Du är här

Västervik

Metodutveckling av ett preventivt arbetsätt för att minska avhoppen från Gymnasieskolan

Målgrupp:
Målgruppen för metodutvecklingen är de unga mellan 16 och 20 år som befinner sig i riskzonen och/eller redan har avbrutit sina gymnasiestudier och omfattas av (skollagen 2010:800 kap 29 § 9), via den personal som möter och som behöver verktyg för att bättre möta dem.
 
Mätbara/uppföljningsbara mål:

Sidor