Du är här

Vännäs

Region Västerbotten

Region Västerbotten har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Målen med deltagandet i det fortsatta projektet är bland annat att öka kvaliteten i skolan, höja resultaten bland elever i gymnasieskolan och bidra till kompetensförsörjningen i länet.

Plug In 2.0 i Västerbotten färdas i en fyrkant med 13 mil från norr till söder och 23 mil öster till väster. Det är i den kontexten projektet utvecklar samverkan mellan kommunerna.

Första rummet

Syfte/Mål: 
Utveckla metoder för att fler elever ges förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever antagna till gymnasieskolan som på grund av hög frånvaro riskerar ofullständiga betyg eller att inte fullfölja sin utbildning kan genomföra sin utbildning. Utveckla myndighetssamverkan.
 
Miljö:

Samspråka

Syfte/Mål:
Det övergripande målet är att minska andelen ungdomar med annan bakgrund än svenska som modersmål och som avslutar sina studier utan fullständiga betyg. Vi utvecklar metoder och arbetssätt för att stötta dessa elevers kunskapsinhämtning och språkutveckling.
 
Miljö: