Du är här

Valdemarsvik

Region Östergötland

Region Östergötland har medverkat i projektet sedan starten av Plug In och större delen av de insatser som gjordes under första omgången av projektet är idag implementerade i ordinarie verksamhet. I Plug In 2.0 satsar regionen på att sprida erfarenheterna därifrån till fler kommuner.

Kartläggning, uppföljning, samverkan

Syfte och mål:
Utarbeta arbetsformer för att minska antalet avbrott från nationella gymnasieprogram. Hitta samverkansformer för de aktörer som finns runt målgruppen.