Du är här

Umeå

Region Västerbotten

Region Västerbotten har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Målen med deltagandet i det fortsatta projektet är bland annat att öka kvaliteten i skolan, höja resultaten bland elever i gymnasieskolan och bidra till kompetensförsörjningen i länet.

Plug In 2.0 i Västerbotten färdas i en fyrkant med 13 mil från norr till söder och 23 mil öster till väster. Det är i den kontexten projektet utvecklar samverkan mellan kommunerna.

Första rummet

Syfte/mål: Utveckla metoder för att fler elever ges individuella förutsättningar att genomföra sin utbildning på nationellt program. Målet är att elever antagna till gymnasieskolan som på grund av hög frånvaro riskerar ofullständiga betyg eller att inte fullfölja sin utbildning kan genomföra sin utbildning, samt ungdomar som redan har hoppat av sin gymnasieutbildning. Utveckla myndighetssamverkan.