Du är här

Tingsryd

Region Kronoberg

Region Kronoberg har varit med sedan starten av Plug In. I det fortsatta projektet är målet till viss del att fördjupa arbetet från första omgången och nu även inkludera elever som går sista året i grundskolan.  Detta bland annat genom att ta ett helhetsgrepp kring elever med låga studieresultat och hög frånvaro i årskurs 9 samt följa dem genom gymnasieskolan. Därtill tas rutiner fram för att underlätta övergången mellan grundskola och gymnasiet samt kring arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.

Motverka avhopp genom coaching och samverkan

Målgrupp:
(antal elever och kort beskrivning av gruppen)

Ett 20-tal elever i åldern 16-20 som finns på Introduktionsprogrammen, på nationella program samt elever inom KIA. Det är elever som saknar studiemotivation, har dåliga studieresultat samt ofta saknar stöd från hemmet. Det är en elevgrupp som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier och hamna utanför sociala och samhällsliga nätverk.

 

Mätbara/uppföljningsbara mål:

Målet är att fler elever ska genomgå fullständig gymnasieutbildning.