Du är här

Strömsund

Region Jämtland/Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen har medverkat i projektet sedan starten av Plug In. Skillnaden i Plug In 2.0 är att regionens arbete nu endast sker utifrån skolverksamhet, med syftet att utgå ifrån de faktorer som visade sig vara framgångsrika under första omgången av projektet och att testa dem även på grundskolan. Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola samt att med hjälp av bland annat coacher och specialpedagoger följa upp elevers behov redan i grundskolan.

Coaching och motivationshöjande insatser

Syfte/mål:
Att minska antalet avhopp från gymnasieskolan är det övergripande målet men vi vill även stärka elevers självkänsla och självförtroende. Genom elevcoaching och motivationshöjande insatser utveckla pedagogiska stödstrukturer för att stärka elevernas förmåga att lyckas med sina gymnasiestudier i en positiv lärmiljö som kännetecknas av ett respektfullt och gott bemötande.