Du är här

Stenungsund

Göteborgsregionen

Göteborgsregionen har medverkat i Plug In sedan starten av projektet. GR har sedan starten haft ett tvådelat uppdrag inom projektet; dels att bedriva lokala projektverkstäder, men även att bygga och utveckla PlugInnovation. I Plug In 2.0 arbetar regionen både med att förebygga avbrott med olika typer av coachningsinsatser och att skapa insatser för ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS). Arbetet handlar exempelvis om att skapa bättre övergångar mellan grundskola och gymnasieskola med hjälp av bland annat coacher och skapa meningsfulla aktiviteter för UVAS i kommunen.

KIA

Syfte/mål:Att elever fullföljersin gymnasieutbildning och går ut gymnasiet med slutbetyg/gymnasieexamen i så hög omfattning som möjligt och/eller att få redan avhoppade ungdomar som står utanför verksamhet till utbildning eller arbete.

Målgrupper: Kommungemensam målgrupp omfattar ungdomar i åldersgruppen 16-24 år, folkbokförda i Stenungsunds kommun, som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning eller som har avbrutit/gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg.

Verkstán - Flexibel utbildningsplan

Syfte/mål Övergripande:
Att elever fullföljersin gymnasieutbildning och går ut gymnasiet med slutbetyg/gymnasieexamen i så hög omfattning som möjligt.
 
Målgrupp övergripande:
Kommungemensam målgrupp omfattar ungdomar i åldersgruppen 16-24 år, folkbokförda i Stenungsunds kommun, som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning. 
 
Målgrupp för Delprojekt: Plug In Verkstan:

Studieteknik

Syfte/mål:
Att elever fullföljer sin gymnasieutbildning och går ut gymnasiet med slutbetyg/gymnasieexamen i så hög omfattning som möjligt och/eller att få redan avhoppade ungdomar som står utanför verksamhet till utbildning eller arbete.
 
Deltagare:
Kommungemensam målgrupp omfattar ungdomar i åldersgruppen 16-24 år, folkbokförda i Stenungsunds kommun, som riskerar att avbryta sin gymnasieutbildning eller som har avbrutit/gått ut gymnasiet med ofullständiga betyg.
 
Specifik målgrupp gymnasiet: