Du är här

Söderköping

Region Östergötland

Region Östergötland har medverkat i projektet sedan starten av Plug In och större delen av de insatser som gjordes under första omgången av projektet är idag implementerade i ordinarie verksamhet. I Plug In 2.0 satsar regionen på att sprida erfarenheterna därifrån till fler kommuner.

Mentorskap och formativa arbetssätt

Syfte/mål:

  • Att öka måluppfyllelsen och graden av lyckande för eleven.
  • Att hitta strategier för lyckad skolgång och att synliggöra lyckad undervisning och lärande